In memoriam

Op 23 september jl. is overleden Kees Bouwman op de leeftijd van 67 jaar. Wat een schok! Drie maanden geleden mochten we getuige zijn van het huwelijk tussen Kees Bouwman en Truus Kuyf in de Martinikerk. De vreugde was groot. ‘Wie had ooit gedacht dat ik, Kees Bouwman, nog eens zou trouwen?!’ In een overvolle […]

Lees meer

Kerkendag in Zuidbroek: zaterdag 20 oktober 2018

De classis Groningen is veranderd in ‘Ring Groningen’. Dit is voor de meeste gemeenteleden geruisloos verlopen. Om meer duidelijkheid hieromtrent te krijgen en meer contacten te leggen met en tussen de gemeenten van ‘De Ringen’, is in de eerste vergadering van de Ring voorgesteld om elk jaar iets te organiseren in één van de bijbehorende […]

Lees meer

Doornse gespreksgroep

GESPREKSGROEP 50+ Het vierde seizoen van de Doornse gespreksgroep is van start gegaan. De groep bestaat uit plm. 15 personen. Eens in de 4 weken, telkens op dinsdagavond wordt een hoofdstuk uit het boekje ‘Doornse Levenskunst’ behandeld. De avonden worden verzorgd door de leden zelf en worden gehouden in het Nieuwe Kerk Centrum aan de […]

Lees meer

Sint Martinus’ Pronkjewailn

Sint Martinus: onze inspiratiebron Elk jaar op 11 november gaan de Groningse kinderen met lampionnen langs de deuren. Ze zingen liedjes om wat lekkers te scoren. Het is een oude traditie, gebaseerd op het verhaal van Sint Martinus, de legerofficier die de helft van zijn warme mantel aan een naakte bedelaar schonk. Hij leeft nog […]

Lees meer

Ubbo Emmiuslezing met Arthur Japin

Ubbo Emmiuslezing: een literair-historisch evenement. Tijdens de eerste editie van de Ubbo Emmius-lezing op woensdag 26 september zal de geschiedenis van mensenhandel, discriminatie en heimwee in het Nederland van de slavernij centraal staan. Nadat de hoofdspreker dit vanuit een (inter)nationaal perspectief heeft besproken zal de co-referent een Gronings licht op deze thematiek laten schijnen. Arthur […]

Lees meer

Cantatediensten in de Nieuwe Kerk

De eerste cantatedienst in het nieuwe seizoen is op zondag 7 oktober 2018. Uitgevoerd wordt de cantate BWV 109 van Johann Sebastian Bach: Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben.   Uitvoerenden zijn het Cantate Consort, barokorkest en solisten o.l.v. Jelte Hulzebos De solisten zijn David van Laar (altus) en Jonatan Alvaredo (tenor).   Bach […]

Lees meer