Skip to main content

Collectes en giften in november

In de maand november hebben wij de onderstaande bedragen mogen ontvangen via de collectes en giften: – 12 november KiA vluchteling kinderen € 209,72 en voor het Eigen Wijkwerk € 154,86 en een extra collecte voor de Cantorij van de Nieuwe Kerk € 170,17. – 19 november Amnesty International € 338,56 en voor het Stedelijk […]

Lees meer

Bevestiging ambtsdragers

In de dienst van 3 december heeft Klaas van Lingen belijdenis van zijn geloof gedaan en mochten we Juliane Dijkman (diaken), Klaas van Lingen (ouderling kerkrentmeester), Gerda Klooster en Joke Riermersma (beide pastoraal ouderling) als nieuwe ambtsdragers welkom heten in het team van de kerkenraad. Coos Engelsma (jeugd) en Annie van Zanten (kerkrentmeester) werden herbevestigd. […]

Lees meer

Bedankbrief voedselbank

Geachte diaconie en (jongere) gemeenteleden, Afgelopen vrijdag werd traditiegetrouw door jongeren van PKN Nieuwe kerk Centrum, De Fontein en de Bron, een grote inzamelingsactie gehouden bij enkele supermarkten in de stad. De jongelui begonnen in Het Pand om inspiratie op te doen en gingen daarna enthousiast op pad. Het leverde maar liefst 44 volle kratten […]

Lees meer

3e prijs met Sirkelslag!

De club, bestaande uit kinderen van De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk is 3e geworden met Sirkelslag. SIrkleslag is een landelijk spel waar vele kerken aan meedoen. Het thema dit jaar was Gideon en Midianieten. De kinderen moesten water drinken, kazoo’s knutselen en tot slot veel lawaai maken. Dit hebben ze zo goed […]

Lees meer

Schoonmaakactie a.s. zaterdag!

December, maand van gezelligheid en geschenken. Het eerste kado wordt deze al week uitgepakt. Het Timpe-orgel wordt van haar verpakking ontdaan  A.s. zaterdag, 2 december, is een schoonmaakactie georganiseerd in de Nieuwe Kerk. We willen met een grote ploeg het bouwstof verwijderen en de kerk klaarmaken voor adventstijd. Iedereen die mee kan helpen wordt hierbij […]

Lees meer

Zondagsbrief 3 december

In deze dienst worden nieuwe ambtsdragers (her)bevestigd en nemen we afscheid van Harma van Gerwen als ouderling. Bekijkt u hier alvast de zondagsbrief van 3 december Met onder andere aandacht voor de Kerstactie van Amnesty! Ook dit jaar is er weer een kerstverkoop ten behoeve van Amnesty International. Na de dienst van vandaag en volgende week […]

Lees meer