Geld doneren!

Extra gift

Een extra gift stellen we zeer op prijs. Maak je gift direct over met de link of kies het bankrekeningnummer:

  • Wijkwerk van de Nieuwe Kerk: gift direct regelen of via NL 55 INGB 0002 8037 85 t.n.v. Wijkraad van Kerkrentmeesters
  • Stedelijk Kerkenwerk: gift direct regelen of via NL 63 RABO 0373 7408 91 t.n.v. Protestantse Gemeente te Groningen
  • Specifiek voor het onderhoud van de Nieuwe Kerk: gift direct regelen of via NL 63 RABO 0373 7408 91 onder vermelding van ‘Onderhoud Nieuwe Kerk’ t.n.v. Protestantse Gemeente te Groningen

Vaste jaarlijkse bijdrage: Aktie Kerkbalans

Om als lid van de Nieuwe Kerk je vaste jaarlijkse bijdrage over te maken:

  • bankrekeningnummer NL 63 RABO 0373 7408 91 t.n.v. Protestantse Gemeente te Groningen.
  • we willen graag weten met welke bijdrage we ongeveer rekening kunnen houden, daarom houden we in januari de Aktie Kerkbalans. Het moment om je bijdrage te overwegen en door te geven.

Collectes bij de zondagse eredienst

De collectes van de zondagse eredienst kun je eenvoudig overmaken via de tikkie-link kerk050.nl/nkc. Zo kun je je bijdrage direct overmaken met je bank-app of internetbankieren.

Ook kan de collecte bij de eredienst worden overgemaakt naar NL 61 INGB 0007 3970 15 t.n.v. Wijkdiaconie Nieuwe Kerk. Je kunt bij het overmaken aangeven voor welk doel de gift bestemd is. Zonder bestemming zal de gift gelijk over de collectedoelen worden verdeeld.

Vrienden van de Nieuwe Kerk

De vrienden van de Nieuwe Kerk Groningen organiseren regelmatig activiteiten om zo geld in te zamelen om het onderhoud van de Nieuwe Kerk te ondersteunen. Wilt u lid worden of de activiteiten en het onderhoud ondersteunen, kijk dan op https://www.vriendennieuwekerkgroningen.nl/