Vrije woensdag in de Nieuwe Kerk

Aanbod

Het gebruik van de kerkzaal en de consistorie van de Nieuwe Kerk gedurende 5 aaneengesloten uren op een woensdag in de periode van mei tot en met september waarbij u 30% van de kaartverkoop afdraagt aan de Nieuwe Kerk met een minimumbedrag van € 100,-.

Wat bieden wij:

 • Het gebruik van de kerkzaal en de consistorie voor 5 aaneengesloten uren.
 • Gratis oriëntatie en een draaiboek bespreking.
 • Begeleiding tijdens het evenement.
 • Publiciteit in de agenda van Binnenstadskerken
 • De kerk in de standaard opstelling.

Wat vragen wij van uw:

 • Dat voor het bezoek van het evenement entree wordt gevraagd en dat hiervan 30% van de kaartverkoop wordt afgedragen aan de Nieuwe Kerk.
 • Het minimum bedrag is € 100,-. Dit wordt vooraf betaald en later verrekend met de afdracht van de kaartverkoop.
 • Het regelen van de kaartverkoop, kaartcontrole en PR in kranten etc. voor uw eigen evenement.

 

Wat kan er nog meer:

 • Het vergroten van de dooptuin € 120,-
 • Het bespelen van onze vleugel € 100,- (normaal € 250,-)
 • Het bespelen van het Timpe orgel € 50,- (normaal € 100,-)
 • Het verlengen van het termijn met extra uren € 80,- per uur kerkzaal
 • Bij huren van extra nevenruimtes € 65,- nevenruimtes

Catering:
– De catering wordt gedaan door Binnenstadskerken.
– Het is niet toegestaan eigen etenswaren of drinken mee te nemen.
– De hoogte van de tarieven van de consumpties wordt bepaald door Binnenstadskerken.
– De opbrengst van de catering komt ten goede van de Nieuwe Kerk.

Procedure:
– U dient minimaal 2 maand voor uw evenementdatum uw verzoek in bij Binnenstadskerken.
– U geeft in uw aanvraag aan dat het gaat om ‘De Vrije Woensdag in de Nieuwe’
– In uw aanvraag geeft u aan:

 • om wat voor evenement het gaat
 • hoeveel gasten u verwacht
 • wat de gewenste tijden zijn (u moet op- en afbouwtijd meerekenen)
 • wat de hoogte is van het door u voorgestelde entree
 • uw contactgegevens en de naam van uw organisatie.

U krijgt van Binnenstadskerken binnen 5 dagen een reactie of de datum van het evenement beschikbaar is en of het past onder de condities van ‘De Vrije Woensdag in de Nieuwe’. In een afspraak op locatie gaan we samen met u de mogelijkheden en uitwerking bespreken voor uw evenement. Uw aanvraag kunt u te mailen naar info@binnenstadskerken.nl. Voor meer informatie kunt u ons mailen of bellen met 050 31 11 277