Skip to main content

The Way Back, meedenkers en vrijwilligers gevraagd

De gemeente Groningen wil inzetten op suïcide-preventie. Dat wil zeggen, zij wil proberen zoveel mogelijk mensen van zelfdoding te weerhouden. Dat is niet zo eenvoudig, weet iedereen die er ooit mee te maken heeft gehad. Jaarlijks komen een paar honderd mensen op de Eerste Hulp van het Martiniziekenhuis of UMCG terecht na een mislukte poging. […]

Lees meer

Gezocht: collectanten en koffieschenkers 

Voor tijdens de zondagse erediensten zijn we op zoek naar mensen die willen helpen collecteren. De werkzaamheden: voor de dienst meldt u zich bij de dienstdoende diaken. U hoort dan in welk deel van de kerk u mag collecteren. Als de collecte begint, dan collecteert u in het gedeelte dat met u is afgesproken. Als u klaar bent met collecteren, legt u de collectezakken op de […]

Lees meer

Gezocht: Predikant (v/m) 0,8 fte.

De Nieuwe Kerk Groningen en het Groninger Studentenplatform voor levensbeschouwing (GSp) zoeken voor een periode van 5 jaar een predikant. Sinds enige jaren is er een hartelijke samenwerking tussen de wijkgemeente van de Nieuwe Kerk en het GSp. Met elkaar zoeken wij nu naar een predikant die zich met name inzet voor de jongeren (jonge […]

Lees meer

Cantatedienst 4 maart

De eerstvolgende cantatedienst is op zondag 4 maart a.s. Na de uitvoering van het Magnificat (BWV 243) op 3 december jl wordt nu in het kader van het 25 jarig jubileum een ander meesterwerk uit de Barok uitgevoerd, en wel het Membra Jesu Nostri van Dietrich Buxtehude (BuxWV 75). De uitvoerenden zijn het Cantate Consort, […]

Lees meer

Zondagsbrief 11 februari 2018

Bekijkt u hier alvast de zondagsbrief van 11 februari! “Raak me niet aan, want ik heb het zo graag” Het leven is vol dubbelzinnigheden. Zo ook in de evangelielezing van deze zondag (Marcus 1, 40 – 45). Waar een geschonden mens Jezus opzoekt, daar wordt dat wat normaal is open gebroken. Het koningschap van God […]

Lees meer

Vernieuwde website Vrienden van de Nieuwe Kerk

De website van de Vrienden van de Nieuwe Kerk is vernieuwd. Nieuwsgierig? Neemt u een kijkje op www.vriendenvandenieuwekerk.nl   De Vrienden organiseren komende tijd ook weer diverse concerten in onze kerk: Komende concerten (aanvangstijd 15:00u): Zondag 11 februari: Vocaal Ensemble Sirius Zondag 25 februari: Cellokwartet Prins Claus Conservatorium Zondag 29 april: Duo Saxyon (accordeon en […]

Lees meer

Collectes en giften in januari

In de maand januari hebben wij de onderstaande bedragen mogen ontvangen via de collectes en giften. – 7 januari Future in Our Hands € 202,40 en voor het Stedelijk Kerkenwerk €156,40 en voor het Eigen Wijkwerk € 130,24 – 14 januari ZWO Moldavië € 314,75 en voor het Stedelijk Kerkenwerk € 269,32 – 21 januari […]

Lees meer

Zondagsbrief 4 februari 2018

Bekijkt u hier alvast de zondagsbrief van 4 februari!   Met onder andere aandacht voor: Sobere maaltijd en Vespers. Woensdagavond 14 februari kunt u deelnemen aan de sobere maaltijd in het Nieuwe Kerk Centrum, Nieuwe Boteringestraat 1-15. Vanaf 18.00 uur bent u hartelijke welkom. Aanmelden is niet nodig. Aansluitend deze maaltijd, lopen we naar de […]

Lees meer