Skip to main content

Bedankt

Lieve mensen van de Nieuwe Kerk en Fontein. Op 14 april van dit jaar is Jelte, mijn lieve man, onze lieve vader en opa,  overleden. Het verdriet is er nog steeds, de leegte en het gemis ook. Maar we willen jullie allemaal heel hartelijk danken voor jullie medeleven en steun in de vorm telefoontjes, bezoekjes, […]

Lees meer

Zondagsbrief van 17 december

Bekijkt u hier alvast de zondagsbrief van 17 december! Orde van dienst    Met onder andere aandacht voor: Kerstviering voor onze ‘oudere’ gemeenteleden! Het einde van het jaar 2017 komt in zicht. De tijd gaat snel. “Wek mijn zachtheid weer”- “Geef mij de ogen van een kind” -om “te zien wat is”. Dit is het […]

Lees meer

Kinderkerstnacht 2017!

Kerstvoorstelling voor kinderen in de Nieuwe Kerk Groningen   Op kerstavond, zondag 24 december 2017, organiseert de Nieuwe Kerk Groningen een kerstvoorstelling voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kerk wordt voor deze gelegenheid omgetoverd tot een levende kerststal met een ezel. Vanwege de toenemende belangstelling zijn er net als vorig jaar […]

Lees meer

Bedankt!

Bij dezen wil ik de kerkenraad, pastoraat hartelijk danken voor het prachtige, rode boeket bloemen, dat ik als groet van de gemeente mocht ontvangen. Speciale dank voor de dame, die extra veel werk had om het te bezorgen, omdat 1. het adres verkeerd was (nummer), 2. er hevige winterse omstandigheden waren (code rood) en 3. […]

Lees meer

Ook uw kerstpakket doneren?

Van de stichting INLIA (Vluchtelingenzorg) kregen we de volgende mededeling en vraag: De ‘Advent’, is aangebroken, een tijd van uitzien, vol van verwachting. Een tijd ook waarin veel mensen in ons welvarende land ‘iets extra’s’ ontvangen. Voor onze gasten in de Bed-Bad-Brood- en opvang, die van een zeer bescheiden leefgeld moeten rondkomen, is dat niet […]

Lees meer

Zondagsbrief 10 december

Bekijkt u hier alvast de zondagsbrief van 10 december! ‘Eens zal de dag komen..’ Zo begint het visioen van Jesaja over Jeruzalem als stad van vrede. Maar ‘eens’ is in de profetie geen aanmoediging om achteruit te gaan zitten en te zien wat er komen gaat. Eens is nu. ‘Kijk eens beter!’ Kijk eens achter […]

Lees meer

Provincie ondersteunt Nieuwe Kerk!

Provincie ondersteunt vier cultuurprojecten 5 december 2017 – De provincie Groningen verleent subsidie aan vier verschillende cultuurprojecten. De Nieuwe Kerk in Groningen ontvangt 120.000 euro om het pand geschikter te maken voor culturele activiteiten. De overige subsidies – die variëren van 15.000 tot 18.000 euro – gaan naar eenmalige projecten die zijn gericht op amateurkunst […]

Lees meer

Collectes en giften in november

In de maand november hebben wij de onderstaande bedragen mogen ontvangen via de collectes en giften: – 12 november KiA vluchteling kinderen € 209,72 en voor het Eigen Wijkwerk € 154,86 en een extra collecte voor de Cantorij van de Nieuwe Kerk € 170,17. – 19 november Amnesty International € 338,56 en voor het Stedelijk […]

Lees meer

Bevestiging ambtsdragers

In de dienst van 3 december heeft Klaas van Lingen belijdenis van zijn geloof gedaan en mochten we Juliane Dijkman (diaken), Klaas van Lingen (ouderling kerkrentmeester), Gerda Klooster en Joke Riermersma (beide pastoraal ouderling) als nieuwe ambtsdragers welkom heten in het team van de kerkenraad. Coos Engelsma (jeugd) en Annie van Zanten (kerkrentmeester) werden herbevestigd. […]

Lees meer

Bedankbrief voedselbank

Geachte diaconie en (jongere) gemeenteleden, Afgelopen vrijdag werd traditiegetrouw door jongeren van PKN Nieuwe kerk Centrum, De Fontein en de Bron, een grote inzamelingsactie gehouden bij enkele supermarkten in de stad. De jongelui begonnen in Het Pand om inspiratie op te doen en gingen daarna enthousiast op pad. Het leverde maar liefst 44 volle kratten […]

Lees meer