Wie zijn wij?

Visie

Organisatie

In Stad

Samenwerking

Visie

De Nieuwe Kerk Groningen, wijkgemeente binnen de Protestantse Gemeente Groningen, is een brede en open geloofsgemeenschap  in het hart van Stad. De gemeente kenmerkt zich door een stevige groep dertig en veertigers, die met veel enthousiasme activiteiten organiseren, maar zich ook op diaconaal terrein laat zien en bovendien goed vertegenwoordigd is binnen de kerkenraad. Voor alle leeftijdscategorieën zijn er gespreksgroepen en u krijgt de ruimte uw talenten in te zetten samen met andere gemeenteleden.

Iedereen is bij ons welkom en heeft de ruimte om op eigen manier het geloof te beleven. Het evangelie is voor ons een woord dat verrast, schuurt en troost. Het is een levend woord, dat raakt aan wat we zelf meemaken en wat we om ons heen zien gebeuren. Aan de ene kant verbindt het woord ons tot een warme gemeenschap waar iedereen bij mag horen. Aan de andere kant laat dat woord ons nooit rusten, omdat het ons laat voelen hoe scheef verhoudingen zijn, hoeveel van wat we dachten te weten toch weer anders blijkt te zijn, hoeveel er nog te doen valt.

Het evangelie is een levend woord waarop iedereen kan aansluiten en waardoor iedereen telkens opnieuw wordt uitgedaagd. Dat het evangelie een levend woord is, betekent voor ons dat de kerk nooit af is en er ruimte is voor verandering. Dat het evangelie een levend woord is, betekent voor ons dat het tot iedereen kan spreken. Op dit moment gaat daarin veel aandacht naar jonge gezinnen, jeugd en kinderen. Dat het evangelie een levend woord is, betekent dat het juist ook te vinden is in het leven van Stad. Het woord opent onze oren en ogen voor mensen die door anderen mogelijk aan de zijlijn worden gezet. We zien de kracht van mensen, met een open blik kijken we de wereld in. We zijn bewogen met de mensen van Stad en leren van hen waar het evangelie over gaat.

Het vertrekpunt van ons beleid is de vraag ‘waarom doen we wat we doen?’ In het antwoord op deze vraag komt het bestaansrecht van tot uiting. Vervolgens wordt weergegeven hoe dit wordt gedaan en tot slot wat er wordt georganiseerd om hier invulling aan te geven binnen de kerkelijke organisatie.

Waarom?
De Nieuwe Kerk is een ontmoetingsplek waar God iedereen verwelkomt.
Een plek waar iedereen welkom is, er geen in- of outsiders zijn.
Een plek waar iedereen zich gezien en gekend mag weten.

Hoe?
Door binnen de christelijke traditie in woord en gedrag open te staan voor de ander,
naar elkaar om te zien en zo te ervaren dat God door mensen werkt.

Wat?
Vieren van liturgie in kerkdiensten. Faciliteren van missionaire en
muzikale activiteiten en organiseren van evenementen om
elkaar te ontmoeten, te inspireren en van elkaar te leren.

Het beleid richt zich de komende jaren op een viertal pijlers:

  • kerkelijke vieringen
  • missionaire activiteiten
  • educatie & toerisme
  • evenementen

Het volledige beleidsplan (pdf) is te downloaden 

De kerkelijke organisatie
De kerkenraad draagt de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van onze gemeente. Deze bestaat uit de verschillende rollen, zoals de ouderlingen en diakenen van onze gemeente, onze predikanten, Evert Jan Veldman en Tirta Liefting, en kerkrentmeesters. De kerkenraad is te bereiken via scriba@nieuwekerk.org.

Verbinding met Stad
Het monumentale gebouw verbindt de gemeenteleden onderling. Tegelijkertijd vormt het de verbinding met Stad. Stadjers kiezen het als plek om te trouwen, te dopen en te rouwen. De Nieuwe Kerk is eveneens zeer geliefd als plek voor lezingen en concerten.
Als gemeente zoeken we ook zelf actief de verbinding en organiseren regelmatig evenementen voor stadjers. Het Festival van de Geest en de kinderkerstnachtdienst zijn daar voorbeelden van. Sinds 2016 staat de deur naar het Stilteportaal dagelijks open voor iedereen om even tot rust te komen en een kaarsje aan te steken.

Samenwerking
Wij werken samen met het Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing (GSp). Ds. Evert Jan Veldman gaat ook voor in de Martinidiensten in de Martinikerk. De ochtenddienst op iedere derde zondag van de maand is een gezamenlijke dienst met de wijkgemeenten van De Fontein en De Bron.