Wie zijn wij?

Visie

Organisatie

Samenwerking

Visie

De Nieuwe Kerk vormt een Christus-gemeenschap van en voor alle mensen uit Stad, waar ze een gezamenlijk thuis kunnen hebben waar alles gedeeld kan worden: het mooie, het nare, het breekbare en het stevige. Het huis is dagelijks open en biedt dagelijks tekenen van geloof, hoop en liefde. Dit gebeurt door middel van kerkelijke vieringen, stil gebed, lezingen, cursussen en muziek.

De gemeenschap in de Nieuwe Kerk is een brede en open geloofsgemeenschap in de binnenstad van Stad. Ze is thuis in een iconisch kerkgebouw. Ze zoekt naar eigentijdse ontwikkelingen. Ze put uit een rijke traditie. Ze deelt de verwondering.

Iedereen is bij ons welkom en heeft de ruimte om op eigen manier het geloof te beleven. We hebben vragen waarmee we in dit kerkgebouw iets aan kunnen: een mysterie dat onze gemeenschap bezighoudt en zich manifesteert in Stad. Het zijn vragen die voortkomen uit de botsing tussen het evangelie en onze ontmoetingen en ervaringen. Die ervaringen betreffen wat er in ons zelf omgaat op verschillende momenten: in ontmoeting met de ander, in ontmoeting met God, in het leven in deze stad en in het leven in een kwetsbare wereld die ons tegelijkertijd verzorgt.

Pijlers van ons beleid

We geven ons beleid voor 2022–26 vorm met vier pijlers. Die laten zien wat we willen beginnen met onze

Maatschappelijke en kerkelijke context

We leven in een global village, met bevrediging op afroep en een vloed aan informatie. We houden onszelf verantwoordelijk voor ons eigen welslagen. We hebben weinig ruimte voor irrationele processen. Tegelijk missen velen een groter geheel om deel van te zijn, hebben we geen geduld voor wat niet perfect is, filteren we uit informatie niet zo snel wat zinnig is, lopen we op onze teleurstellingen stuk, en vinden we de taal niet om onbegrijpelijke ervaringen uit te drukken.

Als kerk in Stad zien we krimp. Maar we willen dit voor allen verwelkomende thuis laten voortbestaan. We zien onszelf verbonden met Stad. Maar dan moeten we vindbaar zijn en over genoeg menskracht beschikken. In die uitdaging zoeken we kansen.

Pijler 1 Vieringen voor allen

De Nieuwe Kerk wil één kerk zijn met vele uitingen. Er zijn wekelijks diensten binnen de liturgische traditie. Er zijn diensten met een sterk muzikale component in de Cantatediensten en Evensongs. En er zijn en komen nieuwe vormen: voor gezinnen en voor studenten en jong-volwassenen.

Pijler 2 Open Kerk

De Nieuwe Kerk is een gebouw van en voor alle Stadjers. Op donderdagen is de kerk open. Het stilteportaal is elke dag geopend. We willen steeds meer open zijn en zoeken daarvoor nieuwe vormen.

Pijler 3 Educatie

De Nieuwe Kerk wil de samenleving naar binnen halen en haar verrijken. We hebben eeuwenoude inzichten in huis in zingeving, troost en vernieuwende liefde. We zoeken vernieuwing op door jonge predikanten en musici op te leiden.

Pijler 4 Gemeenschap

Leden van de Nieuwe Kerk leven in een wereld waarin op diverse terreinen tegelijk actief geparticipeerd moet worden. Ondertussen is er een zucht naar rust en gezamenlijkheid, en willen daarvan een voorbeeld zijn in Stad. We onderzoeken of een leefgemeenschap rond de Nieuwe Kerk een behoefte vult in Stad en een bron kan zijn vast vaste krachten voor de Nieuwe Kerk.

Lees hier het Beleidsmeerjarenplan PGG Nieuwe Kerk 2022–2026.

De kerkelijke organisatie

De kerkenraad draagt de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van onze gemeente. Deze bestaat uit de verschillende rollen, zoals de ouderlingen en diakenen van onze gemeente, onze predikanten, Evert Jan Veldman en Tirta Liefting-van den Toren, en kerkrentmeesters. De kerkenraad is te bereiken via scriba@nieuwekerk.org.

Samenwerking

De Nieuwe Kerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Groningen (PGG). Wij werken daarbinnen met name samen met het Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing (GSp). De ochtenddienst op iedere derde zondag van de maand is een gezamenlijke dienst met de wijkgemeenten van De Fontein en De Bron.

We voorzien dat alle vijf de gemeenten binnen de PGG zich ontwikkelen van wijkgemeenten naar een stadsgemeente met elk eigen specialisaties die voor heel de PGG beschikbaar zijn, waarbij de Nieuwe Kerk zich richt op gezins-, jongeren- en jeugdwerk.