Werkgroep vrijwilligersparticipatie

De Werkgroep Vrijwilligers Participatie (WVP) wordt op dit moment gevormd door Klaas van der Lingen, Eeke Brands, Barbara Bakker, Yvonne de Grijs en Harma van Gerwen.

Zij houden zich bezig met het boeien en binden van vrijwilligers. Binden: door de commissies te ondersteunen met het vinden van nieuwe vrijwilligers en een overzicht bij te houden van iedereen die vrijwillig iets voor de Nieuwe Kerk doet. Boeien: door de vrijwilliger te laten merken dat zijn inzet gewaardeerd wordt en door het bestaande werk van de vrijwilliger te ondersteunen. Dit doen we d.m.v. de jaarlijkse vrijwilligersavond.
De werkgroep richt zich op het vinden van nieuw talent, maar heeft ook ruimschoots aandacht voor vrijwilligers die reeds actief zijn binnen de kerk.

Contact

Mocht u belangstelling hebben voor een vacature, of zou u wel eens een gesprek willen aangaan over eventuele mogelijkheden voor vrijwilligerswerk: stuurt u gerust een email naar watkanikdoen@nieuwekerk.org of kijk op de website van de Nieuwe Kerk onder Vacatures.