Vieringen

Elke zondag zijn er vieringen in de Nieuwe Kerk. Voor een actueel overzicht van kerkdiensten kunt u de agenda raadplegen

  • Onze zondagochtenddiensten beginnen om 10:00 uur.
  • De middagdiensten beginnen om 17:00 uur. Deze diensten worden samen met de Martinikerk georganiseerd en hebben een wisselend karakter. In de agenda vindt u meer informatie over locatie, tijdstip etc. Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we u graag door naar Schoonheid met een Ziel.
  • Ongeveer eens in de twee maanden is er ook een Doe-Dienst: momenten waarop jong én oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen te ontdekken. Dat doen we door samen te ‘doen’, te vieren en te eten.

Schoonheid met een Ziel

Op zondagmiddag om 17:00 uur in Groningen (Stad) genieten van zuivere stemmen en mooie muziek in een entourage die er voor gemaakt is: de Martinikerk en de Nieuwe Kerk. Een uur voor jezelf met ruimte voor stilte en voor wat onzegbaar is. Putten uit de eeuwenoude schatten van de kerk. Toegankelijk gemaakt voor Stad en Ommeland. Cultuur ademen. Je hart ophalen. Dat is schoonheid met een ziel.

Schoonheid met een ziel wordt mogelijk gemaakt door de Protestantse Gemeente Groningen en het Studentenplatform voor Levensbeschouwing Groningen.
Aangesproken door Schoonheid met een ziel? Of heb je juist kritiek? Stuur dan een mail naar info@schoonheidmeteenziel.nl.

Meer informatie: www.schoonheidmeteenziel.nl

Cantatediensten

In de cantatediensten in de Nieuwe Kerk wordt kerkmuziek in een liturgisch kader uitgevoerd. Het accent ligt op de cantates van J.S. Bach, maar ook vele andere componisten komen aan bod.

Naast het Cantate Consort en de Cantorij van de Nieuwe Kerk zetten professionele solisten en gespecialiseerde barokmusici zich in voor het hoogste haalbare niveau. Zonder hun deskundigheid, groot enthousiasme en passie voor deze muziek zouden de cantatediensten ondenkbaar zijn.

De cantatediensten zijn niet als concertserie bedoeld, maar om kerkmuziek uit te voeren in een context en op een plaats waarvoor zij is gemaakt. Wij denken dat deze muziek zo een meerwaarde krijgt boven een uitvoering in de concertzaal.

Evensongs

Choral voicesDe Evensong (of Choral Evensong) is de naam van een kerkdienst in de late middag of avond waarbij het grootste deel van de dienst gezongen wordt. De Evensong is afkomstig uit de Anglicaanse Kerk en andere kerken in de anglicaanse traditie, maar wordt tegenwoordig ook in steeds meer kerken in Nederland toegepast.

Deze diensten vinden plaats in de Nieuwe Kerk en beginnen om 17:00u

Bekijk de agenda van Schoonheid met een Ziel voor de eerstvolgende viering

Taizevieringen

Kijk voor meer informatie op www.taizegroningen.nl