Diaconie

Kerk zijn doen we met de deuren open. Diaconaat neemt daarom in de Nieuwe Kerk een centrale plek in: niemand vergeten en de helpende hand toesteken waar nodig. Dat is onze opdracht. Omzien naar de ander doen we op verschillende manieren en niveaus. We voelen ons daarin verbonden aan mensen overal op de wereld die om wat voor reden dan ook onze steun kunnen gebruiken. We voelen ons ook verbonden aan de stad waarin wij wonen en tenslotte aan elkaar, als gemeenteleden.

Hoe het omzien naar elkaar, Stad en wereld handen en voeten krijgt, is hieronder te lezen.

1.   Omzien naar elkaar

Avondmaal

Iedere maand wordt in de Nieuwe Kerk het avondmaal gevierd. Iedereen is welkom om het avondmaal mee te vieren. De diakenen spelen daarin een rol door voor de eredienst de avondmaalstafel in te richten. Daarnaast zijn er helpers die tijdens de viering de beker met wijn of druivensap aanreiken. Wil je ook helpen, stuur dan een mail naar diaconie@nieuwekerk.org.

Avondmaal Thuis

Als u niet in staat bent om het avondmaal in de Nieuwe Kerk te vieren, maar het wel fijn zou vinden om dit thuis te doen, kunt u zich daarvoor opgeven door een mailtje te sturen naar diaconie@nieuwekerk.org of door te bellen naar Erwin Landman op telefoonnummer 06 – 25 12 20 91. Wij bespreken dan met u hier we hieraan samen invulling kunnen geven.

Bloemengroet

In het kader van het delen van lief en leed worden elke week bloemen bij gemeenteleden bezorgd. Weet u iemand voor een bloemetje neem dan contact op met Elly Jagersma (ellyjagersma@gmail.com).

Stille hulp

Als diaconie verlenen wij ook zonder dat er ruchtbaarheid aan wordt verleend financiële of materiële hulp aan mensen die door bijzondere omstandigheden extra hulp nodig hebben. Mocht u hiervan gebruik willen maken of iemand weten die onze hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met een van de diakenen of een mailtje sturen naar stillehulp@nieuwekerk.org.

Het vakantiebureau

Het vakantiebureau is specialist in senioren- en zorgvakanties. Het verzorgt vakantieweken in Nederland. Voor meer informatie, ga naar de website van het vakantiebureau of informeer bij de diakonie naar de mogelijkheden om hierin te voorzien.

2. Omzien naar Stad

Ieder jaar wordt er aan een binnenlands project door ons bijzondere aandacht besteed. In 2019 ondersteunen wij:

Ook collecteren we voor verschillende doelen in de stad Groningen, zoals:

De “voedselbank”

Inzamelpunt in de kerk iedere zondag van boodschappen voor de voedselbank op een speciaal daarvoor ingerichte bank. Op zondagochtend kunnen houdbare producten hier aangeleverd worden.

3. Omzien naar de wereld

Collectes

We collecteren tijdens de diensten en af organiseren we ludieke acties om geld in te zamelen voor projecten van onder andere Kerk in Actie, maar ook voor andere doelen die onze steun nodig hebben, zoals Inlia.

Het buitenland project waar we in 2019 bijzondere aandacht aanscherpen is  Stichting Rondom Baba in Mali, ons gezamenlijk ZWO-project.

Uiteraard is het ook mogelijk om voor één van onze projecten of de bloemengroet een financiële bijdrage te doneren op onze rekening.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL61 INGB 0007 3970 15 ten name van Wijkdiaconie Prot Gem Nieuwe Kerk, en vergeet niet te vermelden welk doel u wilt steunen.