Diaconie

Kerk zijn doen we met de deuren open. Diaconaat neemt daarom in de Nieuwe Kerk een centrale plek in: niemand vergeten en de helpende hand toesteken waar nodig. Dat is onze opdracht. Omzien naar de ander doen we op verschillende manieren en niveaus. We voelen ons daarin verbonden met mensen overal op de wereld die onze steun kunnen gebruiken. We voelen ons ook verbonden met de stad waarin wij wonen en tenslotte met elkaar, als gemeenteleden.

Hoe het omzien naar elkaar, Stad en wereld handen en voeten krijgt, is hieronder te lezen.

1.   Omzien naar elkaar

Avondmaal

Iedere maand wordt in de Nieuwe Kerk het avondmaal gevierd. Iedereen is welkom om het avondmaal mee te vieren. De diakenen spelen daarin een rol door voor de eredienst de avondmaalstafel in te richten. Daarnaast zijn er helpers die tijdens de viering de beker met wijn of druivensap aanreiken. Wil je ook helpen, stuur dan een mail naar diaconie@nieuwekerk.org.

Avondmaal Thuis

Als je niet in staat bent om het avondmaal in de Nieuwe Kerk te vieren, maar het wel fijn zou vinden om dit thuis te doen, kun je je daarvoor opgeven door een mailtje te sturen naar diaconie@nieuwekerk.org of door te bellen naar Erwin Landman op telefoonnummer 06 – 25 12 20 91. Wij bespreken dan met jou hoe we hieraan samen invulling kunnen geven.

Bloemengroet

In het kader van het delen van lief en leed worden elke week bloemen bij gemeenteleden bezorgd. Weet je iemand voor een bloemetje, neem dan contact op met Elly Jagersma (ellyjagersma@gmail.com).

Stille hulp

Als diaconie verlenen wij ook zonder dat er ruchtbaarheid aan wordt verleend financiële of materiële hulp aan mensen die door bijzondere omstandigheden extra hulp nodig hebben. Mocht je hiervan gebruik willen maken of iemand weten die onze hulp nodig heeft, dan kun je contact opnemen met een van de diakenen of een mailtje sturen naar stillehulp@nieuwekerk.org.

Het vakantiebureau

Het vakantiebureau is specialist in senioren- en zorgvakanties. Het verzorgt vakantieweken in Nederland. Voor meer informatie, ga naar de website van het vakantiebureau of informeer bij de diakonie naar de mogelijkheden om hierin te voorzien.

2. Omzien naar Stad

Ieder jaar wordt er aan een binnenlands project door ons bijzondere aandacht besteed. In 2022 ondersteunen wij:

 • Het Overweeghuis

  Vrouwen die in de prostitutie vastlopen zijn welkom in het Overweeghuis. Het is een huis in Groningen waar vrouwen rust en veiligheid geboden wordt.
  De vrouwen kunnen zich op hun toekomst bezinnen. In de zomer van 2018 hebben een aantal bewoners van Groningen Stichting Het Overweeghuis opgericht. Op basis van werkervaring en betrokkenheid met de doelgroep vinden wij dat deze zeer kwetsbare groep geholpen zou zijn met een veilige, laagdrempelige en kortdurende opvang.

  Er zijn veel organisaties die op een professionele en betrokken manier vrouwen uit de (gedwongen) prostitutie helpen, maar er ontbreekt in de keten een drempelloze, kleinschalige en kortdurende opvang waar vrouwen zonder voorwaarden kunnen verblijven. De vraag van de vrouw zou daarbij centraal moeten staan. 

  De volgende quote van een ervaringsdeskundige onderschrijft onze bevindingen:
  “Toen ik uit de prostitutie wilde stappen had ik geen huis, inkomen, dagbesteding en geen netwerk behalve de collega’s in de prostitutie. Als er toen een opvang was geweest waar ik terecht kon, was ik al jaren eerder op het punt gekomen waar ik nu ben. Zonder opvang is een terugval eigenlijk onvermijdelijk. Hulp had ik niet en dus was er maar één weg: terug naar de prostitutie. Ik had hulp nodig bij een plek om te slapen, het vinden van een nieuw netwerk en een invulling van mijn dag.”
  Als burgerinitiatief wordt gewerkt met vrijwilligers die betrokken zijn op de vrouwen die daar tot rust kunnen  komen. Deze vrouwen geven zelf aan dat zij behoefte hebben aan een veilige en rustige plek waar een luisterend oor is en motiverende gesprekken zijn gericht op herstel.  

Ook collecteren we voor verschillende doelen in de stad Groningen, zoals:

De “voedselbank”

Inzamelpunt in de kerk iedere zondag van boodschappen voor de voedselbank op een speciaal daarvoor ingerichte bank. Op zondagochtend kunnen houdbare producten hier aangeleverd worden.

3. Omzien naar de wereld

Collectes

We collecteren tijdens de diensten en af organiseren we ludieke acties om geld in te zamelen voor projecten van onder andere Kerk in Actie, maar ook voor andere doelen die onze steun nodig hebben, zoals Inlia.

Het buitenlandproject waar we in 2021 bijzondere aandacht aanscherpen is Bianca Couture, ons gezamenlijk ZWO-project (gezamenlijk met De Fontein en De Bron).

Uiteraard is het ook mogelijk om voor één van onze projecten of de bloemengroet een financiële bijdrage te doneren op onze rekening.
Je kunt je bijdrage overmaken op NL61 INGB 0007 3970 15 ten name van Wijkdiaconie Prot Gem Nieuwe Kerk. Vergeet niet te vermelden welk doel je wilt steunen.