Diaconie

Kerk zijn doen we met de deuren open. Diaconaat neemt daarom in de Nieuwe Kerk een centrale plek in: niemand vergeten en de helpende hand toesteken waar nodig. Dat is onze opdracht. Omzien naar de ander doen we op verschillende manieren en niveaus. We voelen ons daarin verbonden met mensen overal op de wereld die onze steun kunnen gebruiken. We voelen ons ook verbonden met de stad waarin wij wonen en tenslotte met elkaar, als gemeenteleden.

Hoe het omzien naar elkaar, Stad en wereld handen en voeten krijgt, is hieronder te lezen.

1.   Omzien naar elkaar

Avondmaal

Iedere maand wordt in de Nieuwe Kerk het avondmaal gevierd. Iedereen is welkom om het avondmaal mee te vieren. De diakenen spelen daarin een rol door voor de eredienst de avondmaalstafel in te richten. Daarnaast zijn er helpers die tijdens de viering de beker met wijn of druivensap aanreiken. Wil je ook helpen, stuur dan een mail naar diaconie@nieuwekerk.org.

Avondmaal Thuis

Als je niet in staat bent om het avondmaal in de Nieuwe Kerk te vieren, maar het wel fijn zou vinden om dit thuis te doen, kun je je daarvoor opgeven door een mailtje te sturen naar diaconie@nieuwekerk.org of door te bellen naar Erwin Landman op telefoonnummer 06 – 25 12 20 91. Wij bespreken dan met jou hoe we hieraan samen invulling kunnen geven.

Bloemengroet

In het kader van het delen van lief en leed worden elke week bloemen bij gemeenteleden bezorgd. Weet je iemand voor een bloemetje, neem dan contact op met Elly Jagersma (ellyjagersma@gmail.com).

Stille hulp

Als diaconie verlenen wij ook zonder dat er ruchtbaarheid aan wordt verleend financiële of materiële hulp aan mensen die door bijzondere omstandigheden extra hulp nodig hebben. Mocht je hiervan gebruik willen maken of iemand weten die onze hulp nodig heeft, dan kun je contact opnemen met een van de diakenen of een mailtje sturen naar stillehulp@nieuwekerk.org.

Het vakantiebureau

Het vakantiebureau is specialist in senioren- en zorgvakanties. Het verzorgt vakantieweken in Nederland. Voor meer informatie, ga naar de website van het vakantiebureau of informeer bij de diakonie naar de mogelijkheden om hierin te voorzien.

2. Omzien naar Stad

Ieder jaar wordt er aan een binnenlands project door ons bijzondere aandacht besteed. In 2022 ondersteunen wij:

Stichting Jarige Job

Ruim twee jaar is er in de Nieuwe Kerk gecollecteerd voor het binnenlands project ‘Het Overweeghuis, een huis dat vrouwen opvangt die vastlopen in de prostitutie. Dit heeft € 1656,15 opgeleverd.

Het nieuwe project is de Stichting Jarige Job. Deze stichting helpt jarige kinderen tussen 4 en 18 jaar die in armoede opgroeien met een verjaardagsbox van € 35. De stichting werkt samen met de voedselbank en Stichting Leergeld. Het netwerk van de voedselbank zorgt voor de verspreiding van de verjaardagsboxen.

Ook collecteren we voor verschillende doelen in de stad Groningen, zoals:

De “voedselbank”

Inzamelpunt in de kerk iedere zondag van boodschappen voor de voedselbank op een speciaal daarvoor ingerichte bank. Op zondagochtend kunnen houdbare producten hier aangeleverd worden.

3. Omzien naar de wereld

Collectes

We collecteren tijdens de diensten en af organiseren we ludieke acties om geld in te zamelen voor projecten van onder andere Kerk in Actie, maar ook voor andere doelen die onze steun nodig hebben, zoals Inlia.

Het buitenlandproject waar we in 2022 bijzondere aandacht aan geven is ‘Keeping Families Together in Ghana’. Dit is vanaf 1 september 2022 het nieuwe gezamenlijke project van de Bron, de Fontein en de Nieuwe Kerk. Deze stichting helpt sociaal en economisch achtergestelde vrouwen in Ghana (West-Afrika) om een meer onafhankelijke positie te krijgen door zelf bedrijfjes op te zetten. De droom van de stichting is een wereld waarin iedere vrouw en elk meisje de mogelijkheid krijgt om zelfstandig te zijn en een betekenisvol leven te leiden.

Uiteraard is het ook mogelijk om voor één van onze projecten of de bloemengroet een financiële bijdrage te doneren op onze rekening.
Je kunt je bijdrage overmaken op NL61 INGB 0007 3970 15 ten name van Wijkdiaconie Prot Gem Nieuwe Kerk. Vergeet niet te vermelden welk doel je wilt steunen.