Zondagsbrief


Bij de dienst van 14 juli

GEMEENTEBERAAD na deze dienst: beroep Alexandra Matz

De beroepingscommissie heeft Alexandra Matz voorgedragen als te beroepen predikant voor de Nieuwe Kerk. De kerkenraad van de Nieuwe Kerk en de Algemene Kerkenraad van de PGG hebben ingestemd met deze voordracht. De kerkenraad wil u hier verder over informeren tijdens een gemeenteberaad na de ochtenddienst van 14 juli (deze dienst dus). 

COLLECTES

Eerste collecte: Wijkdiaconie

Deze collecte besteden we aan de vele kosten binnen de diaconale zorg in en buiten de kerk. Denk aan hulp voor mensen die het financieel en daardoor ook mentaal niet kunnen redden. 

Tweede collecte: Eigen wijkwerk

Hiermee dekken we kosten voor de liturgieën en verschillende projecten rond de Nieuwe Kerk.

KINDERDIENST

De kinderen sluiten samen het seizoen af in het Noorderplantsoen (verzamelen voor de kerk). Aan het einde van de dienst nemen Floris en Levi afscheid.

Tijdens de zomerperiode is er geen kinderdienst. Vanaf 8 september weer!

KINDEROPPAS

Jantine en Eelco/Michelle verzorgen de kinderoppas. 

BLOEMENGROET

De bloemen gaan als groet en felicitatie naar de heer R. Feenstra (Turfsingel), die op 1 juli maar liefst 102 jaar geworden is. Ook mevrouw G.Ss Nauta van Weerde (Paterswoldseweg) ontvangt bloemen als groet en felicitatie met haar 96e verjaardag op 6 juli.

Hebt u informatie over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of gewoon een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly Jagersma, e-mail ellyjagersma@gmail.com 

OECUMENISCH ZOMERPROGRAMMA 2024

Ook dit jaar is er weer een gezamenlijk zomerprogramma, georganiseerd door verschillende kerken in de binnenstad die onderdeel uitmaken van de Raad van Kerken. Wekelijks is er op dinsdagochtend (en 1x op woensdagochtend) een interessant programma in één van de kerken, voorbereid door de plaatselijk voorganger, pastoor of een gemeentelid. Zie voor specifieke informatie het bericht op de website. Van harte welkom! 

ZOMERDIENSTEN: VANAF VOLGENDE WEEK IN DE FONTEIN, 9:30U

Vanaf volgende week hebben de lagere scholen zomervakantie. Tijdens de serie zomerdiensten die we samen met De Fontein vieren staat in elke dienst een theoloog centraal die de voorganger van die zondag heeft geïnspireerd.

Let op! de eerste drie diensten zijn in De Fontein en beginnen om 9:30 uur: op 21 en 28 juli en op 4 augustus. De diensten van 11, 18 en 25 augustus zijn in De Nieuwe Kerk.

Je kunt meedenken in de voorbereiding van een zomerdienst. Met de andere aanwezigen en voorganger van die zondag ga je in gesprek over de theoloog, thema en/of tekst die die zondag centraal staat. Deze voorbereiding vindt iedere maandagavond (19:30 uur) voorafgaand aan de desbetreffende zondag plaats. Lijkt het je leuk om mee te doen, neem dan contact op met de desbetreffende voorganger van die zondag. Voor volgende week is dat Evert Jan Veldman (e.j.veldman@nieuwekerk.org).

In de eerste zomerdienst is de theoloog Kornelis Heiko Miskotte (1894 – 1976) onze gesprekspartner. Op zondag 8 februari, een week na de Watersnoodramp die Zeeland en de Zuidholllandse eilanden trof, preekte hij in de Westerkerk in Amsterdam. Hij was in die tijd kerkelijk hoogleraar dogmatiek, christelijke ethiek, kerkrecht en zendingswetenschap, verbonden aan de Universiteit Leiden. Een student schijnt hem indertijd gevraagd te hebben of God iets met de ramp te maken kan hebben. Waarop Miskotte antwoordde: ‘God kan er niets mee te maken hebben, maar God móet er iets mee te maken hebben.’ De tekst voor de preek op de zondag erna was psalm 89, 9 – 12.

BOMMEN BEREND-CONCERT DOOR MANNES HOFSINK 
woensdag 28 augustus 14:00 – 15:00 uur
Een feestelijk programma vanwege Gronings Ontzet, toegankelijk voor jong en oud. En omdat het FEEST in STAD is gratis voor iedereen. Na afloop mogelijkheid voor vrije gift. 

KORTE ZONDAGSBRIEF

De gedrukte versie van de zondagsbrief is deze week heel kort. Met een QR-code of URL komt u naar de uitgebreidere versie op de website (deze versie). We draaien deze zondag proef en willen het na de zomer steeds zo doen. Daarmee besparen we best wat kosten (en papier). Opmerkingen of suggesties kunnen naar a.joosse@nieuwekerk.org

KOPIJ

Kopij voor de Zondagsbrief inleveren elke woensdag voor 19:00 uur via zondagsbrief@nieuwekerk.org.

Kerk in Stad is even in zomerstand.