Skip to main content

Innerlijke vrede in turbulente tijden

De Fontein Eikenlaan 255, Groningen

De derde zomerdienst in een serie van zes over OORLOG en Vrede. Het thema is deze keer: 'Innerlijke vrede in turbulente tijden'. Kun je de rust van binnen bewaren als er veel onrust en strijd is van buitenaf? We leggen ons oor daarvoor te luister bij de dichter van psalm 23 in de bewerking van […]

Angst, vijandsbeelden en verzoening – 4e zomerdienst

Nieuwe Kerk Nieuwe Kerkhof 1, Groningen, Groningen

De derde zomerdienst in een serie van zes over Oorlog en Vrede. Het thema is deze keer: ‘Angst, Vijandsbeelden en Verzoening’. Irritaties, onenigheid en ruzie, we zijn er allemaal bekend mee. Maar hoe ontstaat het, wat doen we ermee en hoe komen we verder?  Daar denken we deze zondag over na. Hiervoor diepen we inspiratie […]

Geweldloze weerbaarheid

Nieuwe Kerk Nieuwe Kerkhof 1, Groningen, Groningen

Dit is de vijfde zomerdienst in een serie van zes over het thema OORLOG en VREDE. Pacifisten worden in het heetst van de strijd vaak beticht van naïviteit. Maar is dat wel terecht? De vereniging Kerk en Vrede kreeg stevige kritiek te verwerken na haar pleidooi om af te stappen van de Westerse strategie om […]

Het einde van het kwaad

Nieuwe Kerk Nieuwe Kerkhof 1, Groningen, Groningen

Dit is de laatste zomerdienst in een serie van zes over het thema OORLOG & VREDE. Een licht thema was het deze zomer niet. In plaats daarvan een thema wat zo nu en dan misschien in wanhoop deed verzuchten. Want hoe lang nog? Is er wel een andere toekomst denkbaar? En durven we nog te […]

De tafel van broeder- en zusterschap

Nieuwe Kerk Nieuwe Kerkhof 1, Groningen, Groningen

Op 28 augustus 1963 sprak ds. Martin Luther King tijdens de mars naar Washington zijn wereldberoemd geworden rede uit: 'I have a dream' (Martin Luther King - I Have A Dream Speech - August 28, 1963 - YouTube )  Negenenvijftig jaar later lezen we in de Nieuwe Kerk over de tafel van zuster- en broederschap. […]

Gedenkdienst 350 jaar Groningens Ontzet

Martinikerk Martinikerkhof 3, Groningen, Groningen

Op zondag 28 augustus om 17.00 uur vindt in de Martinikerk een feestelijke gedenkdienst plaats voor alle Stadjers ter gelegenheid van 350 jaar Groningens Ontzet. Tijdens de dienst blikken we terug op de geschiedenis van Stad en Ommeland en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, maar buigen ons ook over de vragen rond vrede en […]

Gedachtenis Hans Groen

Nieuwe Kerk Nieuwe Kerkhof 1, Groningen, Groningen

In de nacht van woensdag op donderdag 11 augustus is plotseling overleden Hans Groen op de leeftijd van 62 jaar, echtgenoot van Scott Owen. Hans zong met veel liefde in de cantorij van de Nieuwe Kerk. Hij was een kritisch denker en schrijver, die hield van het debat. Maar bovenal was hij een mens om […]

Hij verwelkomt zondaars en eet met hen!

Nieuwe Kerk Nieuwe Kerkhof 1, Groningen, Groningen

Weer zo'n mooie samenvatting van het evangelie. 'Hij verwelkomt zondaars en eet met hen'. Het was niet positief bedoeld. Er wordt gegromd. Maar het is niet de eerste keer dat met een kromme stok een rechte slag gemaakt wordt. En als toegift: Zonde blijkt een vrolijk woord te zijn. Want wie wil er nou niet […]

Hoor ik het goed?

Nieuwe Kerk Nieuwe Kerkhof 1, Groningen, Groningen

Op deze eerste zondag van de herfst worden we weer helemaal bij de actualiteit bepaald. We lezen over onrecht, machtsmisbruik, onrechtvaardigheid en de kloof tussen arm en rijk. De profeet Amos laat een scherpe toon horen. En de evangelist Lucas? Horen we het goed? Kan er ook iets goeds voortkomen uit rijkdom? De lezingen in […]

‘Kind!’

Nieuwe Kerk Nieuwe Kerkhof 1, Groningen, Groningen

Wie wil er nou als een kind behandeld worden? Maar je kunt er als volwassene wel naar verlangen om zo aangesproken te worden: 'Kind!' De stem horen van Een die ziet dat je je geen raad weet. Een die jou er niet mee alleen laat. Ik ben benieuwd wie zich wel raad weet met de […]