No Title

Heel de aarde, juich voor God!

De vierde paaszondag heet Jubilate. Genoemd naar het eerste vers van psalm 66: 'Heel de aarde, juich voor God'. Wat valt er te juichen? Nou, bijvoorbeeld dat de Herder nooit zal toestaan dat wij uit zijn hand geroofd worden. Hij is de Opgestane. In zijn hand ligt de dood achter ons, hoezeer het ook kan […]

Liefde en lofzang

Deze zondag Cantate (Zing!) wordt gekenmerkt door liefde en lofzang. God liefhebben met heel je hart en ziel, met al je krachten. Dat is de inhoud van de geboden die God, bij monde van Mozes, aan zijn volk geeft. (Deuteronomium 6: 1-9) In het evangelie herneemt Jezus dit liefdesgebod en vernieuwt het (Johannes 13: 31-35). […]

Een feestje voor zondaars

De kerk is een feestje voor zondaars en niet het reservaat van mensen die deugen. En de mensen van het pastoraat vormen de feestcommissie. Iedereen wil natuurlijk in die commissie. Daarom is het pastoraat van de kerk ook niet het eigendom van dominees en ouderlingen. De basis vormen we samen met z'n allen. Deze zondag […]

Hemelvaart

We vieren de 40e Paasdag samen met De Fontein en de Lutherse gemeente in de Nieuwe Kerk. De hemel blijkt niet de eindbestemming van onze reis, maar is een hemel die ons terug plaatst op aarde en zegt: ‘En nou niet bang zijn! Want de hemel is je fundament.’ We lezen 2 Koningen 2, 1 […]

Pinksteren! Ochtenddienst

Nieuwe Kerk Nieuwe Kerkhof 1, Groningen, Groningen

Raak begeesterd in deze dienst, waarin de Cantorij zingt en ds. Ruth Peetoom voorgaat. Hier lees je meer.

Pinksteren – Cantatedienst

Het Cantate Consort brengt Geestmuziek uit de vijftiende en zestiende eeuw. Jelte Hulzebos dirigeert, Stef Tuinstra is organist, ds. Ruth Peetoom gaat voor. Lees hier meer.

Het glinsteren van God

Nieuwe Kerk Nieuwe Kerkhof 1, Groningen, Groningen

Op deze zondag Trinitatis vieren we de Maaltijd van de Heer en vervolgen we onze weg in het boek Ruth. Lees hier meer.

Van liefde en trouw

Nieuwe Kerk Nieuwe Kerkhof 1, Groningen, Groningen

In deze gezamenlijke dienst met de Bron en de Fontein komt het verhaal van Ruth en Naomi tot een afronding. Ds. Tirtsa Liefting-van den Toren is voorganger. Lees hier meer over deze dienst.

Choral Evensong

Nieuwe Kerk Nieuwe Kerkhof 1, Groningen, Groningen

In de Evensong van deze maand ligt een zwaartepunt op Purcell en op Psalm 55. Met muziek van Shephard, Ferguson/Cooper en Mendelssohn-Bartholdy. Lees hier meer over deze dienst, die Rev. Sam van Leer leidt en waarin Choral Voices zingen.

De boel de boel laten

Nieuwe Kerk Nieuwe Kerkhof 1, Groningen, Groningen

Vanuit het Lucasevangelie horen we vanochtend de niet misverstane oproep van Jezus om de boel de boel te laten. Voorganger in deze dienst is ds. Tirtsa Liefting-van den Toren.