Skip to main content

Zondag 18 december: vierde advent

Nieuwe Kerk Nieuwe Kerkhof 1, Groningen, Groningen

Op deze laatste zondag van advent kijken we naar de eerste vrouw die wordt genoemd in het voorgeslacht van Jezus. De lezing uit Genesis 38 vertelt het hartverscheurende verhaal van Tamar. Een vrouw die opkomt voor haar recht en daarvoor alles waagt. Een vrouw die het patriarchale systeem op zijn grondvesten doet schudden. De evangelielezing […]

Kinderkerst: levende kerststal met echte ezel

Nieuwe Kerk Nieuwe Kerkhof 1, Groningen, Groningen

Op zaterdag 24 december, de avond voor kerst, gebeurt er iets heel bijzonders in de Nieuwe Kerk. De kerk is dan voor even omgetoverd in een kerststal. Eppo, het ezeltje van Jozef en Maria, vertelt herder Jesse wat hij die nacht heeft meegemaakt. Wil je het ook zien en horen? Kom dan op zaterdag 24 […]

Kerstnacht: ‘Ik laat vannacht een lampje aan’

Nieuwe Kerk Nieuwe Kerkhof 1, Groningen, Groningen

Na drie jaar kan het weer: de kerstnacht beleven in de Nieuwe Kerk. Samen met al die anderen die net als jij verlangen naar vrede en geborgenheid. De wereld werkt niet mee. Wie is niet bang? Vandaar: 'Ik laat vannacht een lampje aan' In zo'n nacht is Hij geboren: een kind, God in ons midden. […]

Kerstmorgendienst

Nieuwe Kerk Nieuwe Kerkhof 1, Groningen, Groningen

Op deze kerstochtend vieren we het vreugdevolle nieuws van het kind dat geboren wordt uit Maria en uit de Heilige Geest. Een kind dat de naam krijgt ‘Immanuel’: God met ons. In deze feestvreugde worden we begeleid door de cantorij en een koperkwartet onder leiding van Mannes Hofsink. Voorganger is ds. Tirtsa Liefting-van den Toren. […]

De achtste Kerstdag

Nieuwe Kerk Nieuwe Kerkhof 1, Groningen, Groningen

De achtste Kerstdag valt samen met de Nieuwjaarsdag. Oud en Nieuw zoek je tevergeefs op de kerkelijk kalender. Maar de achtste Kerstdag  doet ertoe! Het is de dag van de naamgeving: 'Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou worden, kreeg Hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat Hij […]

Epifanie

Nieuwe Kerk Nieuwe Kerkhof 1, Groningen, Groningen

Op deze tweede zondag van het nieuwe jaar vieren we Epifanie. Een feest dat nog ouder is dan het kerstfeest, waarop we stilstaan bij de volken die op weg gaan naar de koning in Jeruzalem, om uiteindelijk in een nietszeggend plaatsje het Licht en het Leven te ontmoeten. Deze zondag vieren we ook gezamenlijk de […]

Als het gewoon op is

Nieuwe Kerk Nieuwe Kerkhof 1, Groningen, Groningen

Als het gewoon op is, wat dan? Het gebeurt steeds vaker ook jonge mensen. Je valt stil. Boem is ho. Het lijf zegt: 'Doe het zelf maar!' Het hoofd werkt niet meer mee. Overbelast. Je kijkt in een zwart gat. Wat is het contrast groot met gisteren toen het leven nog een feestje kon zijn. […]

Oecumenische viering in de Week van Gebed voor Eenheid

Martinikerk Martinikerkhof 3, Groningen, Groningen

Op de derde zondag van januari vieren we traditiegetrouw de oecumene in de Binnenstad. We doen dat in de vorm van een 'Festival of Lessons & Carols' voor deze tijd van het kerkelijk jaar: Epifanie. De voertaal is Nederlands. De hymnes en de koorzang zijn in het Engels. Medewerking wordt verleend door het koor Choral […]

Gemeenschap met Christus

De Fontein Eikenlaan 255, Groningen

Deze zondag maken we een start met een serie lezingen uit de eerste brief aan de gemeente in Korinthe. De lezing (1 Korinthe 1: 4-17) sluit qua thematiek prachtig aan bij de ‘Week van Gebed voor de Eenheid’, die afgelopen week ook in Groningen plaatvond. Paulus begint zijn brief met de eenheid en/of gemeenschap met […]

U bent knettergek!

Nieuwe Kerk Nieuwe Kerkhof 1, Groningen, Groningen

Geert Wilders zei het ooit tegen de toenmalige minister Ellen Vogelaar. Maar wist u dat het ook voor u en mij geldt? 'U bent knettergek!' Wat ons bezielt als gemeente van Christus; wat ons gaande houdt; wat de grond is van alles dat wij hopen, het is te bizar voor woorden. Het is dwaas en […]