Aanmelden voor diensten in de Nieuwe Kerk

Via deze pagina kunt u zich aanmelden voor diensten in de Nieuwe Kerk. U vindt hieronder informatie over het aanmelden.

>> Op dit moment is er geen dienst waarvoor u zich (nog) kunt aanmelden.

Informatie over het aanmelden

Om u aan te melden vult u in het formulier uw emailadres, telefoonnummer en naam in en eventueel de namen van uw medekerkgangers. Dit kan voor de zondagse diensten tot zaterdag 15u. Op zaterdagmiddag ontvangt u bevestiging, doorgaans van Albert Joosse of Coos Engelsma. Niets gekregen? Let u alstublieft ook even op uw spam/ongewenste emailfolder!

We zijn blij dat we stapsgewijs meer mensen in de kerk kunnen ontvangen. Komende zondag gaan we naar zestig kerkgangers. Als er meer belangstellenden zijn zal er bij de selectie rekening mee worden gehouden of u in recente weken al in de gelegenheid bent geweest een dienst te bezoeken. Het kan zijn dat u dan de vraag krijgt een keer over te slaan (ook dan krijgt u dus bericht!).

Diegenen die een rol hebben in de dienst hoeven zich niet aan te melden. De oppaszolder is in principe geopend: als er oppaskinderen zijn. Onderaan het aanmeldformulier kun je aanvinken dat je hiervan gebruik wilt maken. Voor de kinderdiensten: houd het beste de agenda en de berichten op de site in de gaten.

Het beleid van de Nieuwe Kerk is afgestemd op de richtlijnen van RIVM/Rijksoverheid, in het bijzonder de adviezen vanuit het overlegorgaan tussen overheid en kerken (CIO), en de lijn van de PKN. Momenteel vergroten we het aantal kerkgangers stapsgewijs (zie deze update).

Om u op te geven vult u uw emailadres en telefoonnummer in, en ook de namen van alle huisgenoten die de dienst hopen te bezoeken. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het uitnodigen en toegang verlenen bij de dienst, en in geval van besmettingen om de GGD behulpzaam te zijn in hun contactonderzoek. Deze informatie wordt na enkele weken verwijderd.

Hebt u vragen over de aanmeldprocedure: contacteer a.joosse@nieuwekerk.org. Hebt u vragen over het corona- en toegangsbeleid van de Nieuwe Kerk, mail coronateam@nieuwekerk.org.