Aanmelden voor diensten in de Nieuwe Kerk

>> Aanmelden voor de cantatedienst van 3 oktober

Vanaf zondag 26 september is het niet meer nodig je aan te melden voor diensten in de Nieuwe Kerk. Uitzondering hierop vormen de cantatediensten vanwege het verwachte aantal bezoekers daarvan.

Kom dus vrijuit naar de Nieuwe Kerk!

Heb je vragen over het corona- en toegangsbeleid van de Nieuwe Kerk, mail coronateam@nieuwekerk.org.