Skip to main content

Volle kerk bij interview Dijsselbloem

De Nieuwe Kerk zat gisteren, 22 februari, vol studenten bij een interview met minister Dijsselbloem. Zo wordt het gebouw voor meer gebruikt dan alleen zondagse erediensten en concerten. Dit keer betrof het een besloten bijeenkomst van de Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging van de Rijksuniversiteit Groningen. Te gast was minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Professor Dirk Bezemer interviewde […]

Lees meer

Gemeenteberaad

Zondag 12 februari hebben we een gemeenteberaad gehad, waarin de financiële situatie betreffende de wijkgemeenten in Groningen, op duidelijke wijze is uitgelegd door Lieuwe van der Veen. Waarvoor dank! Ook werd uitleg gegeven over het eventueel aanstellen van een diaconaal predikant en de voorwaarden die daaraan door de kerkenraad zijn verbonden. De restauratie van het […]

Lees meer

Kinderverhaal: Klein kan veel!

Mirjam is een beetje stil. Ze heeft op het jeugdjournaal huizen gezien waarop een bom is gegooid. Het was in het land waar Fatima geboren is. Weg slaapkamer! Weg mooie speelhoek! Iedereen was bang. ‘Wordt het nog een keer anders?,’ vraagt Mirjam aan Jezus. ‘Of blijft het altijd zo?,’ vraagt ze als het stil blijft. […]

Lees meer

In memoriam Hil Oosterbeek

Op 15 februari is overleden Hil Oosterbeek op de leeftijd van 87 jaar. Ze woonde Kwinkenplein 69, in hartje stad. Van achter haar raam kon ze de Martinitoren bijna aanraken. Ze hield van het leven in hartje stad. Het paste bij haar brede blik op kerk en samenleving. Nooit voelde ze zich daar verloren. Ook niet toen […]

Lees meer