Skip to main content

The Way Back, meedenkers en vrijwilligers gevraagd

De gemeente Groningen wil inzetten op suïcide-preventie. Dat wil zeggen, zij wil proberen zoveel mogelijk mensen van zelfdoding te weerhouden. Dat is niet zo eenvoudig, weet iedereen die er ooit mee te maken heeft gehad. Jaarlijks komen een paar honderd mensen op de Eerste Hulp van het Martiniziekenhuis of UMCG terecht na een mislukte poging. […]

Lees meer

Eddy is geboren!

Op 28 januari jl. is Eddy geboren. Hij is de zoon van Anke en Ronald Bas (Kromme Riet 29) en het broertje van Levi en Toon. ‘Dat we samen met elkaar onze kinderen wortels mogen geven om te kunnen groeien en vleugels om te kunnen vliegen,’ staat er op het geboortekaartje. Een wens, waar wij […]

Lees meer

Gezocht: collectanten en koffieschenkers 

Voor tijdens de zondagse erediensten zijn we op zoek naar mensen die willen helpen collecteren. De werkzaamheden: voor de dienst meldt u zich bij de dienstdoende diaken. U hoort dan in welk deel van de kerk u mag collecteren. Als de collecte begint, dan collecteert u in het gedeelte dat met u is afgesproken. Als u klaar bent met collecteren, legt u de collectezakken op de […]

Lees meer

Gezocht: Predikant (v/m) 0,8 fte.

De Nieuwe Kerk Groningen en het Groninger Studentenplatform voor levensbeschouwing (GSp) zoeken voor een periode van 5 jaar een predikant. Sinds enige jaren is er een hartelijke samenwerking tussen de wijkgemeente van de Nieuwe Kerk en het GSp. Met elkaar zoeken wij nu naar een predikant die zich met name inzet voor de jongeren (jonge […]

Lees meer

Cantatedienst 4 maart

De eerstvolgende cantatedienst is op zondag 4 maart a.s. Na de uitvoering van het Magnificat (BWV 243) op 3 december jl wordt nu in het kader van het 25 jarig jubileum een ander meesterwerk uit de Barok uitgevoerd, en wel het Membra Jesu Nostri van Dietrich Buxtehude (BuxWV 75). De uitvoerenden zijn het Cantate Consort, […]

Lees meer