Vrienden Nieuwe Kerk

De Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk, opgericht op 9 april 2002, wil helpen met het benutten van het prachtige monument voor meer dan alleen kerkdiensten. Daarbij valt te denken aan lezingen of concerten. De vereniging beoogt zeker ook een bijdrage te leveren aan het in stand te houden van de kerk voor de eredienst. De vereniging zamelt geld in voor de instandhouding van het gebouw, het orgel en het interieur. Daarnaast zetten vrijwilligers zich in als gastheer / gastvrouw wanneer de kerk open is voor bezichtiging. U vindt de Vrienden van de Nieuwe Kerk Groningen via www.vriendennieuwekerkgroningen.nl

vriendenvdnk