Uitvaarten

Als de dood inbreekt…

We weten dat ons leven op aarde eindig is. Daar zijn we meestal niet elke dag mee bezig. Toch kan de dood zomaar in ons leven komen. Zelfs als we er door een ziekteperiode enigszins op voorbereid zijn, komt het vaak toch nog onverwacht. Als het zover is en de dood is vastgesteld kan het goed zijn om als nabestaande eerst tot jezelf te komen. Immers juist op dat verschrikkelijk moeilijke moment moet er van alles geregeld worden, waar je hoofd eigenlijk niet naar staat. De uitvaartverzorger moet gebeld worden, er moet een bijeenkomst geregeld worden. Want het allerbelangrijkste is
natuurlijk dat de overledene recht gedaan wordt in een respectvol afscheid.

Als kerk in de stad voelen we ons geroepen en weten we ons betrokken op het leven in die stad en de wereld, waar zij deel van uitmaakt. Als er dan een beroep op ons wordt gedaan bij een overlijden, vinden wij het van het allergrootste belang er te zijn, welke achtergrond iemand ook heeft. Om zo op een waardige wijze bij te dragen aan die laatste eer.

Om dat te allen tijde te kunnen waarborgen zijn er een aantal gemeenteleden, ouderlingen en pastoraal werkers opgeleid om die taak op zich te nemen, naast de predikanten. Op dit moment trekken ze nog op met de predikant, gaan samen het gesprek aan met de familie en vertegenwoordigen ook op deze manier de gemeente. Ze nemen tevens een deel van de uitvaart op zich.

Uitvaartmeldpunt

Er is een meldpunt waar alle uitvaarten binnen de PGG-Noord binnenkomen. De bedoeling is dat er dan niet meer naar de predikanten wordt gebeld in geval van een overlijden, maar naar het speciale telefoonnummer 050-205 33 30.

De telefoon wordt altijd opgenomen door mensen die u zo snel mogelijk adequaat verder helpen en de noodzakelijke contacten leggen. Deze mensen zijn: Klara Kelder, Annie Borgerink, Sjoerd Zuidema en Lamke Dijkstra.

Uitvaartgroep

De uitvaartgroep bestaat uit Josha Veger, Jan Knot, Corry Broersma, Rob Kroes, Frieda Jager, Marijke Bootsma, Klaas Sybrandy, Adrie Huttenga en Paul van Zwieten.

Kerk huren?

Bent u geen lid van onze gemeente, maar zou u de Nieuwe Kerk willen huren voor een uitvaart, dan kan dat ook. Neem daarvoor contact met Jan Haak van de ‘Verhuur Binnenstadskerken Groningen’ via telefoonnummer 050-3111277 of mail info@binnenstadskerken.nl. Voor meer informatie zie ook de website: www.binnenstadskerken.nl