Scriba

Het scribaat (secretariaat) wordt in de Nieuwe Kerk verzorgd door een ambtsdrager met een bijzondere opdracht. De scriba (secretaris) houdt zich onder andere bezig met het voorbereiden van de vergaderingen van het Moderamen en de Kerkenraad en de communicatie vanuit deze overlegorganen naar de gemeente en buiten de gemeente. U kunt contact opnemen met de scriba via scriba@nieuwekerk.org