Pastorale Raad

De pastorale raad draagt bij aan de zorg en pastoraat van onze oudere gemeenteleden. Naast de predikant maken ook de pastorale ouderlingen deel uit van deze raad. Maandelijks komen ze bij elkaar om ervaringen te delen en kennis op te doen.

Leden zijn:
Evert-Jan Veldman (predikant)
Gretha Klaver
Frieda Jager
Joke Riemersma
Gerda Klooster

Contactpersoon is Gretha Klaver (g.klaver@gmail.com)