Ouderlingen

De ouderlingen in de kerkenraad zijn:

Josha Veger (voorzitter)

Desiree Bosch (scriba)

Annie van Zanten (ouderling kerkrentmeester)

Evert Bosscher (dovenpastoraat)

Alexander Brands (scriba College van Kerkrentmeesters)

Evert Brink (pastoraal ouderling)

Coos Engelsma (jeugdouderling)

Frieda Jager (pastoraal ouderling)

Albert Joosse (communicatie)

Gerda Klooster (pastoraal ouderling)

Klaas van der Lingen (ouderling kerkrentmeester)

Joke Riemersma (pastoraal ouderling)

Terug naar ‘wie zijn wij’