Organisten

Onze organisten zijn de vaste bespelers van ons orgel. Zij spelen in onze vieringen muziekstukken solo of samen met een ensemble of orkest. Hoofdtaak is echter het begeleiden van de gemeente bij het zingen van psalmen, gezangen en liederen en het ten gehore brengen van onderdelen van de liturgie.

Onze vaste organisten zijn: