Oosterkring

De Oosterkring behandelt vooral Bijbelse thema’s aan de hand van korte en toegankelijke teksten. In het onderling gesprek worden de thema’s uitgewerkt. De kring wordt geleid door ds. Evert Jan Veldman.  

De kring komt samen op

  • de 3e dinsdag van de maand (september – juni)
  • van 15:00 – 16:30
  • in het Nieuwe Kerk Centrum, Nieuwe Boteringestraat 1-15

Contactpersoon

Els Kenter is de contactpersoon, telefoon 0505732051, e-mail kh_kenter@nieuwekerk.org.