Zomerdiensten – Digidienst van zondag 2 augustus

Meemaken

U bent van harte uitgenodigd deze vijfde gezamenlijke zomerdienst van de Fontein en de Nieuwe Kerk mee te maken. De dienst zal plaatsvinden in de Fontein, waar zestig kerkgangers fysiek aanwezig kunnen zijn. Om u aan te melden volgt u [deze link] die u naar de site van de Fontein brengt. (Bij vragen of problemen rond het aanmelden kunt u contact opnemen met Hessel Boersma, 06 20 222 123.)

Digitaal kunt u de dienst op twee manieren meemaken. Geluid hoort u via Kerkomroep [klik hier]. Deze zondag kunt u voor het eerst de dienst ook met beeld meebeleven. Daarvoor volgt u [deze link naar Kerkdienstgemist].

In deze dienst gaat ds. Marga Baas voor. De voorzang wordt verzorgd door Tineke Veenstra, Marian Kamstra, Louki Crommelin, Margje Tolsma, Thom van Dijk en Johan Pruis (ook ouderling van dienst). Gjalt van der Meulen is organist, Jose van Dijken pianist, Marian Kamstra fluitist.

Thema

Deze zomer staan de zomerdiensten in het teken van het thema ‘Het (t)huis van God’ (zie ook dit bericht). Iedere zondag staat een ander vertrek centraal. Deze zondag is dat de slaapkamer. ‘De slaapkamer is het belangrijkste vertrek in ons huis; we brengen er in elk geval 7 à 8 uur per etmaal door’ opperde een van de deelnemers aan het voorbereidend gesprek. Voor velen is het een plek van rust, weerloosheid en overgave, intimiteit en geborgenheid. Je komt er tot jezelf; je kunt er je geliefde in uiterste innigheid nabij zijn, en misschien vertrouw je jezelf daar elke keer weer – bij het slapengaan en bij het opstaan – toe aan de hoede van God. Maar de geborgenheid kan ook zomaar worden verstoord. Door zorgen en pijn, die een mens uit de slaap houden; door verontrustende dromen; door de gewelddadige schending van de lichamelijke integriteit.

We laten ons in deze viering leiden door 2 teksten. Allereerst is er de dichter van Psalm 132, die geen oog dicht kan doen, zolang het onrecht op aarde heerst en deze wereld geen veilig huis kan zijn voor God en mensen. Daarnaast klinkt Marcus 4, 35 – 40, waar wordt verhaald dat Jezus temidden van de storm op het achterdek van een schip ligt te slapen. Slapen en waken – dat ritme tekent de mogelijkheden en de begrenzingen van het schepsel zijn. God, zo belijden we, is de enige die nooit sluimert of slaapt.

Collectes

Draag bij aan de collectes via:

  • Het Tikkie: klik op de collectekopjes hieronder.
  • De Scipio-app
  • Overmaken naar de wijkdiaconie: NL61INGB 0007 3970 15. U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is, zonder bestemming zal de gift over beide collecte doelen gelijk verdeeld worden.

De eerste collecte is voor de Voedselbank

De Voedselbank Stad Groningen zamelt levensmiddelen in en stelt deze gratis ter beschikking aan huishoudens die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. De Voedselbank Stad Groningen verstrekt voedsel aan ruim 600 gezinnen in de stad Groningen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door ruim 100 vrijwilligers, waaronder ook scholieren die een maatschappelijke stage bij de voedselbank lopen. Het leert hun op een betere manier om te gaan met voedsel en opent hen de ogen voor armoede. Uw bijdrage is bestemd voor de aanschaf van voedseltekort aan is en waar de Voedselbank niet op een andere manier aan kan komen.

De tweede collecte is voor het stedelijk kerkenwerk

Hiermee draagt u bij in de vaste kosten van onze kerk.

Aanmelden

Voor deze dienst kunt u zich aanmelden via [de site van de Fontein]. Bij vragen of problemen rond het aanmelden kunt u contact opnemen met Hessel Boersma, 06 20 222 123.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.