Wie is verantwoordelijk?! – dienst 1 oktober

‘Wie is verantwoordelijk?’ die vraag komt naar boven in onze twee lezingen van vanochtend. Hebben wij telkens weer de kans en de vrijheid om onze eigen keuzes te maken of werken keuzes van anderen door in ons leven?

De profeet Ezechiël neemt stellig afstand van het oude spreekwoord ‘de vaders hebben onrijpe vruchten gegeten en de tanden van de kinderen zijn er stroef van’. Volgens hebben heeft ieder mens steeds weer de keuze om het goede dan wel het verkeerde te kiezen.

En toch… is het altijd wel zo eenduidig? Is het soms niet de realiteit dat wat mensen doen gevolgen heeft voor anderen, en met name voor wie van hen afhankelijk is? Dat geldt voor ouders en kinderen, maar is misschien ook wel toepasbaar op het feit dat degene die vandaag de dag het meest te lijden hebben onder de klimaatramp er het minste schuld aan hebben. Wat moeten we dan met zo’n tekst als die van vanochtend?

De lezingen zijn Ezechiël 18, 1 – 4 & 25 – 32 en Matteüs 21, 23 – 32. Voorgangers is ds. Tirtsa Liefting-van den Toren en het orgel wordt bespeeld door Mannes Hofsink.

In deze dienst vindt er ook bevestiging en afscheid van ambtsdragers plaats.  Evert Brink en Chris van der Schors zullen (opnieuw) bevestigd worden als ouderling. Evert Brink vertegenwoordigt de Nieuwe Kerk in de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Groningen. Chris van de Schors zal lid worden van het College van Opzicht van de classis Groningen-Drenthe. We nemen in deze dienst afscheid van Geert Berenschot als ouderling en van Nienke Verheij als ouderling-scriba. We nemen ook afscheid van Lida Duzink als diaken.

Na de dienst vindt een gemeenteberaad plaats over het profiel van een nieuw te beroepen voorganger.

Wist je trouwens dat we op zoek zijn naar mensen voor de camera en microfoons?

Collectes

Eerste collecte: ZWO – Ghana fam Together

Tweede collecte: Israëlzondagcollecte

Derde collecte: Eigen Wijkwerk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.