Vespers in de 40dagentijd

Woensdag 31 maart 2021 – Marcus 15

Meditatie: Nick Everts / Muziek: Mannes Hofsink, Jaap de Kok en Caroline de Kroon-Kolkert

Muziek: ‘Heel het duister is vol van luister’ (Taizé) en LB 560

Hij ging de weg zo eenzaam (LB 560)

Hij ging de weg zo eenzaam
tot in Jeruzalem.
Geen vriend kon langer meegaan,
geen mens hield nog de wacht met hem.
Hij ging die weg voor hen.
Hij deed dit ook voor hen.

Hij ging de weg zo eenzaam
tot in Jeruzalem.
De beulen die hem sloegen,
bespotten met een doornenkroon.
Hij zweeg en leed voor hen,
Hij deed dit ook voor hen.

Hij ging de weg zo eenzaam.
Hij droeg zijn eigen kruis.
Hij bad: Mijn God, vergeef hen!
Hij leed en stierf op Golgotha.
Hij deed dit ook voor ons,
voor allen, ook voor ons.


Woensdag 24 maart 2021 – Psalm 117 en 118

Meditatie: Tirtsa Liefting / Muziek: Mannes Hofsink, Jaap de Kok en Caroline de Kroon-Kolkert

Muziek: ‘Heel het duister is vol van luister’ (Taizé) en Psalm 118

Psalm 118: 3 en 8

 3.

’t Is beter bij den Heer te schuilen

dan dat men bouwt op man en macht.

’t Is beter bij den Heer te schuilen

dan dat men hulp van vorsten wacht.

Toen ik mij wenden kon nog keren,

omsloten door der volken ring,

doorbrak ik in de naam des Heren

de knellende omsingeling.

8.

De steen, dien door de tempelbouwers

veracht’lijk was een plaats ontzegd,

werd tot verbazing der beschouwers

ten hoeksteen door God zelf gelegd.

Dit werk is door Gods alvermogen,

door ’s Heren hand alleen geschied.

Het is een wonder in onz’ ogen.

Wij zien het, maar doorgronden ’t niet.


Woensdag 17 maart 2021 – Psalm 116

Meditatie: Nick Everts / Muziek: Mannes Hofsink, Jaap de Kok en Caroline de Kroon-Kolkert

Muziek: ‘Heel het duister is vol van luister’ (Taizé) en Psalm 116

Psalm 116 (volgens de Naardense Bijbel)

Ik heb lief, want hij, de Ene,
heeft willen horen
mijn stem,
mijn smeken om genade.

Ja, hij heeft zijn oor tot mij geneigd!-
zal ik roepen in mijn dagen.

Mij omvatten banden des doods,
de benauwingen der hel
wisten mij te vinden,
ik ondervond benauwing en verdriet.

De naam van de Ene riep ik aan:
ach Ene,
laat mijn ziel ontkomen!

Genadig is de Ene en rechtvaardig,
onze God is vol ontferming.

Weerlozen wil de Ene bewaren,
ik kon niets meer:
hij was het die mij redde.

Keer, mijn ziel,
terug tot je plaatsen van rust,
want de Ene
heeft het voor je volbracht!

Ja, gij hebt mijn ziel gered
van de dood, mijn ogen van tranen,
mijn voeten van aanstoot.

Ik mag wandelen
voor het aanschijn van de Ene,
in de landouwen
van wie leven!

Ik heb geloofd, zelfs toen ik sprak:
ik,
ik ben al te zeer vernederd!

Ik, ik heb in mijn verwarring gezegd:
heel het mensdom is bedrog!

Hoe kan ik aan de Ene terugdoen
al wat hij voor mij heeft volbracht?

De beker der reddingen, die hef ik op,
de naam van de Ene roep ik aan!

Mijn geloften aan de Ene betaal ik,
tegenover
heel zijn gemeente!

Kostbaar in de ogen van de Ene 
is de dood
van zijn vrienden.

Ach Ene,-
ik ben toch uw dienaar, ik ben uw dienaar,
zoon van uw slavin:
geopend
hebt gij mijn boeien!

Aan u zal ik offeren een offer van dank,
de naam van de Ene roep ik aan!

Mijn geloften aan de Ene betaal ik
tegenover
heel zijn gemeente,

in de voorhoven van het huis van de Ene,
in jouw midden, Jeroesjalaïm!
Alleluia!


Woensdag 10 maart 2021 – Psalm 115

Meditatie: ds. Evert Jan Veldman / Muziek: Mannes Hofsink, Jaap de Kok en Caroline de Kroon-Kolkert

Muziek: ‘Heel het duister is vol van luister’ (Taizé) en Psalm 115: 1 & 4

Psalm 115

1.

Niet ons, O Heer, niet ons zij eer gewijd,

doch uw voortdurende aanwezigheid,

uw trouw en uw genade.

Waar is uw God? tart ons het heidendom.

Hij onze God, gaat in zijn heiligdom

slechts met zichzelf te rade.

4.

O Israel, vertrouw op God de Heer.

Hij is te allen tijd hun tegenweer,

hun schild, hun vast betrouwen.

Huis van Aaron, hoop op Hem die leeft,

die allerwegen zijn bescherming geeft,

uw schild, uw vast betrouwen.


Woensdag 3 maart 2021 – Psalm 114

Helaas is er gisteren iets mis gegaan in de opname van het vesper. We hopen het vesper alsnog z.s.m. online te kunnen plaatsen.


Woensdag 24 februari 2021 – Psalm 113

Meditatie: ds.Tirtsa Liefting / Muziek: Mannes Hofsink, Jaap de Kok en Caroline de Kroon-Kolkert

Muziek: ‘Heel het duister is vol van luister’ (Taizé) en ‘Van de opgang der zon tot haar dalen’ (LB 113a)

Tekst: Psalm 113 (NBV) en vers 1 & 2 uit ‘The Message’ vertaling:

You who serve God, praise God!
Just to speak his name is praise!
Just to remember God is a blessing—
now and tomorrow and always.


Woensdag 17 februari 2021 (Aswoensdag) – Psalm 103

Meditatie: Nick Everts (Stadsklooster) / Muziek: Mannes Hofsink, Jaap de Kok en Caroline de Kroon-Kolkert

Muziek: ‘Heel het duister is vol van luister’ (Taizé) en ‘Barmhartige Heer, Genadige God’ (Z.J. 316)

Refrein: Barmhartige Heer, genadige God (2x).

  1. Ja, wat de hemel is voor de aarde, dat is zijn liefde voor hen die geloven.
  2. Zover als het Oosten van het Westen vandaan is, zover van ons af werpt Hij al onze zonden.
  3. Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde.
  4. Mensen, hun dagen zijn als het gras, zij bloeien als bloemen in het open veld. Dan waait de wind en ze zijn verdwenen.
  5. Maar duren zal de liefde van God voor allen die zijn verbond bewaren, zijn woord behartigen en het volbrengen.

De Nieuwe Kerk, de Martiniwijkgemeente en Stadsklooster bieden in de 40dagentijd wekelijks een podcast-vespers (alleen audio). Vorig jaar deed corona intrede midden in de 40dagentijd. De toen gezamenlijk opgezette vespers konden geen doorgang vinden. Dit jaar is gekozen voor vespers die thuis te beluisteren zijn. De serie begint op Aswoensdag (17 februari) met de focus op psalm 103. Vervolgens staat elke volgende woensdag een Hallél-psalm centraal. Deze psalmen 113 – 118 worden in het Jodendom onder andere tijdens de Paasnacht gelezen / gezongen. In de Goede Week, voorafgaand aan Pasen, zullen er op maandag, dinsdag en woensdag vespers zijn. Dan staat een evangelielezing centraal als opmaat naar Goede Vrijdag en Pasen. De serie is hier te beluisteren.

2 gedachten over “Vespers in de 40dagentijd”

  1. De vesper was heel mooi. Wel mis ik de geschreven tekst van de liederen. Het is voor mij zo niet altijd goed te verstaan.
    Met vriendelijke groet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.