Thuis in de Nieuwe Kerk op 4 april: Het is groot en het is licht – Pasen!

> Vier de dienst mee via Kerkomroep

> Tik hier voor de Kinderdienst

Over de dienst

Het is te groot en te licht

om te kunnen weten

en te kunnen zeggen.

Ik lees schrik.

Dat is het

Geen wanhoop

Geen ondergronds verdriet

Het is schrik

Het is groot en het is licht.

Veertig dagen lang zijn we met Marcus onderweg geweest. Vanmorgen komen we thuis bij God. Marcus wordt vertolkt door Erwin Landman. Mannes Hofsink begeleidt als cantor de voorzang. Jelte Hulzebos bespeelt het orgel. De Paasmorgendienst wordt geopend met bevrijdende woorden van Paulus (1 Korintiërs 2, 1 – 9), gelezen door Els Koning. Samen vieren we de Maaltijd van de Heer. Voorgangers zijn ds. Tirtsa Liefting en ds. Evert Jan Veldman.

Collectes

Om bij te dragen aan de collecte kunt u op de links hieronder tikken of gebruik maken van de opties die in de zondagsbrief zijn aangegeven.

Eerste collecte: Kerk in Actie — Een toekomst voor kansarme kinderen (Zuid Afrika)
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding. Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk

Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

De derde collecte besteden we aan het Eigen Wijkwerk

Denkt u hierbij aan o.a. jeugd- en kinderactiviteiten, administratiekosten en liturgieën.

Mogelijkheid tot bijwonen

Al blijven de besmettingscijfers hoog, de kerkenraad ziet toch ruimte voor kerkbezoek, namelijk voor mensen die gevaccineerd zijn. Zij lopen immers maar een heel kleine kans geïnfecteerd te raken met het coronavirus en steeds meer studies bevestigen het beeld dat gevaccineerden het virus ook veel minder doorgeven. Bent u volledig gevaccineerd? Dan heten we u hartelijk welkom in deze dienst op Paasochtend.

Wel houden we ons graag aan het maximum van 30 kerkgangers. Daarom vragen we u om zich aan te melden voor zaterdagmiddag 15 uur. U kunt dit doen door hier te klikken.

Ook als u een recente (<48u) negatieve test hebt willen we u de ruimte geven bij de dienst te zijn. Let wel: het gaat om het tijdstip van afname van de test, ongeacht wanneer u de uitslag hebt gekregen. De test moet, met andere woorden, na vrijdag 10 uur 30 afgenomen zijn. Heeft dit betrekking op u, dan kunt u bellen met Albert Joosse, 06 321 423 54.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.