Thuis in de Nieuwe Kerk – Digidienst op zondag 14 juni

God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.” (Jesaja 12, 2)

U bent van harte uitgenodigd de digidienst mee te maken. Dit kan via Kerkomroep [klik hier]. In deze dienst gaat ds. Tirtsa Liefting voor. Onder leiding van Mannes Hofsink verzorgen Linda Rijks, Marieke van der Wal en Martien Zijlstra de voorzang. Stef Tuinstra bespeelt het orgel. We lezen Jesaja 12, 1 – 6 en Matteüs 9, 35 – 10, 15.

Zie dit bericht voor de Kinderdienst.

Collectes

Draag bij aan de collectes via:

  • Het Tikkie: klik op de collectekopjes hieronder.
  • De Scipio-app
  • Overmaken naar de wijkdiaconie: NL61INGB 0007 3970 15. U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is, zonder bestemming zal de gift over beide collecte doelen gelijk verdeeld worden.

Eerste collecte: Protestantste Kerk: Dorpskerken van betekenis

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag ‘Hoe lang redden we het nog als krimpende gemeente?’, maar: ‘Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?’ Dat kan bijvoorbeeld met pastorale en diaconale aandacht voor dorpsbewoners, samenwerking met de dorpsraad, open vieringen op feestdagen of een open kerkgebouw als huiskamer van het dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met deze collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden.

Tweede collecte: Wijkwerk

Met deze collecte worden in iedere wijkgemeente eigen, verschillende doelen bekostigd. Te denken valt aan wijkavonden, liturgieën, jeugdactiviteiten, sommige bijzondere kerkdiensten of vieringen, of zelfs aan administratiekosten.

Koffie

Na de dienst is iedereen hartelijk welkom bij het online koffiedrinken. Het Meeting ID in Zoom is 940 5523 2458; u kunt ook deze link gebruiken. Het wachtwoord hoort u in de dienst, en is u ondertussen wellicht vertrouwd.

Hebt u nog niet met Zoom gewerkt? Vul dan hieronder uw naam en emailadres in. U ontvangt dan een link waarmee u het programma eenvoudig kunt installeren (snel gebeurd, maar neem vooral contact op als het u niet lukt) en in de koffieruimte komt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.