Geslaagde middag over kerkmuziek! Gemist? U kunt nog meedenken…

Vanmiddag (zondag 13 januari) is er gesproken over de rol van de kerkmuziek in de Nieuwe Kerk. Zoals u weet zijn we als Nieuwe Kerk op zoek naar een nieuwe kerkmusicus. Omdat het vorig jaar niet is gelukt iemand aan te stellen hebben we besloten een externe adviseur vanuit de Protestantse Kerk Nederland te laten aansluiten bij de procedure, namelijk Peter Ouwerkerk.

Onder zijn leiding is er met een brede groep van gedachten gewisseld over kerkmuziek. Voor de pauze een korte inleiding op het doel van deze middag, een verdieping van het onderwerp kerkmuziek, het proces en vervolgstappen. Er werden voor de pauze diverse liederen voorgespeeld en samen gezongen. Na elk lied werd er door diverse aanwezigen gereageerd en aangegeven waarom dit lied wel of niet aansprak. Na de pauze is er groepsgewijs gesproken over een vijftal vragen:

  1. Bent u voor de pauze positief verrast door een lied dat u niet kende of zelfs niet had verwacht? (Het betrof de liederen: 299k, 92a, 67b, 220 en 428 uit het Liedboek der Kerken. U kunt het ook terugluisteren via: http://www.kerkomroep.nl/?mp=10913#/kerken/10913)
  2. Wat is voor uzelf een belangrijke reden bij de Nieuwe Kerk betrokken te zijn en welke rol speelt liturgie en kerkmuziek daarbij?
  3. Hoe kan volgens u kerkmuziek, resp. de nieuwe kerkmusicus een rol spelen bij het betrekken van 40-minners bij de gemeente?
  4. Wat is in uw ogen ‘kwaliteit’-in de zin van liturgie, pastoraat, catechese, kerkmuziek?
  5. Hoe ziet in 2025 voor u de ideale eredienst van de Nieuwe Kerk gemeente er uit? (wat is uw droom?

Wanneer u niet aanwezig was, maar toch graag uw stem wilt laten horen, dan kan dat uiteraard. Mail de antwoorden op bovenstaande vragen naar kerkmuziek@nieuwekerk.org. U kunt ook schriftelijk reageren en uw vragenlijst na de dienst inleveren. Dit kan tot en met 31 januari.

Vervolg

Er wordt een werkgroep samengesteld die zich zal buigen over de antwoorden van deze vragen. Wilt u zich daarvoor aanmelden, laat het dan weten via kerkmuziek@nieuwerkerk.org of bij een van de kerkenraadsleden.

Een andere belangrijk aspect is het opstellen van een (voorlopig) kerkmuzikaal beleidsplan. De werkgroep zal gebruik maken van de input voor dit plan. Nadat het beleidsplan is vastgesteld door de kerkenraad, kunnen we op basis hiervan een profielschets van de nieuwe kerkmusicus opstellen. We streven er naar om dit eind februari te finaliseren. Daarna kunnen we een vacature opstellen, gesprekken voeren, kan er worden proefgespeeld etc. Eventueel worden er dan nog tweede gesprek(ken) met de geselecteerde(n), dit resulteert in de keuze van de meest geschikte kandidaat. Op basis van deze planning verwachten we dat de nieuwe kerkmusicus in september aan de slag gaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.