Choral Voices

Festival of Lessons and Carols en Oecumenische dienst – 16 januari 15.00 uur

> Vier de dienst mee via Kerkomroep.

Let op: Er is deze zondag géén ochtenddienst.

En: volgende week is er helaas toch géén Doe-dienst.

Over de dienst

Het koor Choral Voices onder leiding van Daniël Rouwkema zingt carols die Epifanie bezingen: de verschijning aan de wereld van God zelf. Achtergrond bij de muziek vind je hieronder. De liederen worden afgewisseld met lezingen en gebeden, die van deze Gods verschijning getuigen.

Vertegenwoordigers van de oecumene in de binnenstad van Groningen verzorgen de lezingen en de gebeden en uit elk van de geloofsgemeenschappen zullen enkele mensen aanwezig zijn. Samen staan ze voor de veelkleurigheid van de ene kerk van Christus, die meer is dan de optelsom van de verschillende gemeenschappen: Doopsgezinde gemeente, Evangelisch Lutherse gemeente, Remonstrantse gemeente, de Peper, de Nieuwe Kerk, de Oudkatholieke Sint Martinus parochie, de Rooms Katholieke parochie, de Russisch Orthodoxe parochie en de Martinidiensten.

In voorgaande jaren vierden we de oecumenische dienst om 10 uur in de Nieuwe Kerk. Dit jaar begint de dienst om 15:00 uur.

Vanwege de lockdown kun je je voor deze dienst niet aanmelden.

Over de muziek

In januari is de Evensong in de Nieuwe Kerk steevast een Festival of Lessons and Carols for Epiphany. Epiphany (Epifanie) komt van het Griekse woord ‘epifaneia’, dat zoiets betekent als ‘plotseling verschijnen’ en vooral werd gebruikt voor de plotselinge manifestatie van een godheid. In de kerk gaat het hoogfeest van Epifanie dan ook over hoe God in de wereld verschijnt in Christus. De verhalen die erbij horen hebben hetzelfde element van verrassing of zelfs schok dat hoort bij de Griekse term ‘epifaneia’. Het zijn de momenten waarbij voor het eerst, als in een soort flits van inzicht, blijkt dat dit niet zomaar een kind of leraar is: het bezoek van de drie koningen, de doop in de Jordaan en Jezus’ eerste wonder op de bruiloft in Kana.

Eigenlijk is 6 januari, Driekoningen, de datum voor Epiphany, maar in veel landen wordt het gevierd op de daaropvolgende zondag. En dan zijn er nog kerken die vasthouden aan de oude indeling van de kersttijd in drie gedeeltes, te weten de Advent, de twaalf dagen cyclus rond Kerst en de periode van de Epifanie. Die laatste begon op 6 januari en eindigde op 2 februari, het feest van de Opdracht in de Tempel. Wat niet onlogisch is, want ook Simeon’s profetie in de Tempel is zo’n moment waar je hoort: dit is niet zomaar een kind. Dit is het lang verwachte Licht voor de volkeren.

Zo klinkt dus op 16 januari een feestelijk geheel van teksten en carols, van Dingdong merrily on high (Willberg) tot Poston’s Jesus Christ the appletree; Cornelius’ Three Kings en Gardiner’s Tomorrow shall be my dancing day. Van Sweelinck zingen we het Hodie Christus natus est; van Archer O magnum mysterium en van Warlock Benedicamus Domino. Met aan het begin natuurlijk een Epiphany Responsory geinspireerd op een Magnificat van Palestrina, en afsluitend de lofzang van Simeon oftewel het Nunc Dimittis van Lloyd Webber.

Collectes

Om bij te dragen aan de collecte kun je op de links hieronder tikken of gebruik maken van de opties die in de zondagsbrief zijn aangegeven.

De 1e collecte: Diaconie in Groningen

De opbrengst is bestemd voor de diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen. Hiermee worden diaconale werkzaamheden in de stad ondersteund en wordt ook aan andere doelen, projecten of organisaties bijgedragen, zowel lokaal als internationaal.

De 2e collecte: Toerusting werkers in de kerk

De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers – maar ook professionals – met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.