Bijpraten: Kerkenraadsvergadering van 31 mei

Er is veel gaande in de Nieuwe Kerk. Dat bleek bij het gemeenteberaad begin mei al. De kerkenraad heeft onlangs nieuwe stappen gezet. Onder andere zal ds. Veldman zich inzetten voor een spannende transitie bij de Fontein. Lees hier het verslag van de vergadering van de Grote Kerkenraad op 31 mei:

Na opening van deze vergadering van de grote kerkenraad staat voorzitter Klaas van der Lingen erbij stil dat ds. Evert Jan Veldman onlangs 12,5 jaar als predikant aan de Nieuwe Kerk verbonden is. Van twee mensen die een groot deel van die jaren als ouderling hebben meegemaakt neemt de kerkenraad met veel dank afscheid: Coos Engelsma en Annie van Zanten. In de dienst van 5 september zal hun afscheid plaatsvinden. In die dienst hoopt Nienke Verheij (scriba) als ouderling bevestigd te worden en Alexander Brands en Erwin Landman als diaken herbevestigd.

Een vast item op de agenda is de omgang met de coronamaatregelen. De kerkenraad besluit om in snelle stappen op te hogen naar 80 (na CIO update 2 juni: 100) kerkgangers. Om dit te begeleiden doen we een oproep op mensen die als coördinator/steward bij de diensten willen helpen. De oppas zal met ingang van 6 juni weer openen.

De commissie Beleidskader presenteert een voorstel waarin de Nieuwe Kerk de komende tijd sterker zal inzetten op het aanspreken van twintigers. Dit pakken we op in samenwerking met het GSP, de wijkgemeente Martinikerk, het Stadsklooster en IFES. De commissie Organisatie stelt voor om taken binnen de kerk kleiner en van korter duur te maken en over meer schouders te gaan verdelen.

Het grote thema tijdens deze vergadering is het verzoek van onze kerkgenoten van De Fontein om de komende twee jaar een beperkt deel van de tijd van ds. Evert Jan Veldman te mogen gebruiken. Als wijkgemeente staat ze onder druk, met krimp in leden en het emeritaat van ds. Marga Baas in september. De Fontein wil van zorg een kans maken en zich opnieuw uitvinden: niet langer eerst een wijkgemeente maar een buurtkerk. Het centrale idee: de buurt bepaalt de agenda, zowel voor diaconaal werk als in het herontdekken van het Evangelie. Om die transitie te laten lukken krijgt de Fontein graag ondersteuning in de vorm van de ervaring van Evert Jan Veldman (voor zes uur per week) en Alberte van Ess (de Bron).

De kerkenraad van de Nieuwe Kerk wil instemmen met het verzoek en gaat met ds. Veldman in gesprek over de gevolgen hiervan voor de invulling van zijn pakket binnen de NK. De kerkenraad wil het verzoek tegelijk aangrijpen om Stadsbreed aan de toekomst te werken. Over een paar jaar zullen namelijk meerdere predikanten in de PGG, waaronder ds. Veldman, met emeritaat gaan. De kerkenraad vraagt daarom de Algemene Kerkenraad om pastorale ondersteuning vanaf de herfst, mocht die nodig zijn, en wil tegelijk het gesprek voeren over een nieuwe predikantsplek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.