Besproken op 26 en 27 september in gemeenteberaad en kerkenraad

Hier lees je een kort verslag van het gemeenteberaad op 26 september, de grote kerkenraadsvergadering de dag erna, en de kleine kerkenraadsvergadering van 4 oktober.

Gemeenteberaad

Op 26 september was er een gemeenteberaad. Dit was na de speciale dienst die we met het dovenpastoraat hadden. Een mooie combinatie. Het was ook een reden om het beraad heel kort te houden. Volgende keer hopen we ook meer onderling gesprek mogelijk te maken!

Er waren twee agendapunten. De kerkenraad wilde graag weten hoe de stemming is over de aanvangstijd van de ochtenddienst. Zowel half tien als tien uur werden veel aangekruist op de stembriefjes (en in de emails). De meeste steun was er voor tien uur. Zo is ook het besluit van de kerkenraad uitgevallen, waarover je hier meer leest.

Het tweede punt was het flexibeler maken van de taken in de Nieuwe Kerk. Gerda Klooster lichtte toe hoe we dat bijvoorbeeld bij het ambt van ouderling kunnen inrichten. Daarover hieronder meer.

Grote kerkenraadsvergadering van 27 september

Het grote thema van deze avond was de Orchidee. Dit is de naam die de groep zichzelf gegeven heeft die een nieuwe organisatiestructuur voorstelt voor de Nieuwe Kerk: we gaan taken opknippen, flexibelere inzet mogelijk maken en snellere aflossingen regelen. Daarbij moet werk in de kerk niet vrijblijvend worden. Maar het doel is dat zoveel mogelijk mensen betrokken raken en blijven in onze gemeenschap. Trouwens: Lees je dit en wil je meedoen, mail dan vooral watkanikdoen@nieuwekerk.org en zeg kort wat je leuk vindt / goed kunt.

Verder spraken we over de aanmeldingen die nu niet meer nodig zijn voor de kerkdiensten. En gaan we wel of niet een coronapas gebruiken bij bepaalde bijeenkomsten in de Nieuwe Kerk? Daarover willen we nog verder nadenken—wat we op 4 oktober deden, zie onder.

Ten slotte: We hebben 24 oktober geprikt als zondag waarop er eindelijk weer (na de dienst) een kennismaking met nieuwkomers zal zijn. (Zie ook dit bericht.)

Het was mooi om elkaar na zoveel tijd weer fysiek in de ogen te kunnen kijken, in de kerkzaal van de Nieuwe Kerk!

Kleine kerkenraadsvergadering van 4 oktober

De kleine kerkenraad heeft de discussie over het gebruik van QR-codes bij diensten voortgezet. We willen als kerk gastvrij zijn en dus niemand buitensluiten. Dat heeft twee kanten: we willen niet uitsluiten wie misschien redenen heeft om zich niet te laten vaccineren maar zeker ook niet wie vanwege een kwetsbare gezondheid of andere redenen misschien niet naar de kerk durft te komen als daar geen veiligheid is.

Het besluit is daarom: Voor de reguliere diensten zetten we geen coronacheck in. Met behulp van linten blijven we in de zijvakken ruimte houden tussen de banken en zo een veilige omgeving bieden. Bij diensten met een evenementskarakter die nogal eens druk worden ligt dit anders. Het gaat dan concreet om de Cantatediensten maar bijvoorbeeld ook over de Kerstnachtdienst. Voor deze diensten willen we wel gebruik gaan maken van de coronacheck. Aanmelden is dan ook voor die diensten in beginsel niet meer nodig. We sluiten hierin ook aan bij de lijn van de PKN.

Verdere onderwerpen die deze avond werden besproken waren onder andere de invulling van de ambten, een nieuw te schrijven ordinarium, en de bemensing van diverse gremia in kerkelijk Groningen.

Grote en kleine kerkenraad—wat is dat?

Misschien vraag je je af: zijn er dan twee kerkenraden in de Nieuwe Kerk, een grote en een kleine? Dat zit zo:

Ouderlingen en diakenen zijn samen de grote kerkenraad. Maar niet iedereen hoeft (of wil) elke paar weken te vergaderen om lopende zaken te bespreken en beslissingen te nemen. Daarom is er een kleine kerkenraad die dit wel doet.

De grote kerkenraad richt zich op de grote lijn. Elke keer dat de grote kerkenraad vergadert komt een bepaald thema aan bod dat we goed kunnen uitdiepen. De kleine kerkraad zorgt er ondertussen voor dat alles goed verloopt binnen de Nieuwe Kerk: dat plannen worden uitgevoerd, nieuwe ideeën aangezwengeld, de diensten goed verlopen gegeven alle uitdagingen, alle groepen en commissies in de Nieuwe Kerk goed hun werk kunnen doen, en we ook op de juiste manier actief zijn binnen Protestants Groningen in het algemeen en binnen Stad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.