Kerkomroep

Soms zijn er, door wat voor oorzaak dan ook, omstandigheden waardoor je niet meer de kerkdiensten kunt bezoeken. Je verliest dan de binding met de wijkgemeente. Dan kun je thuis een dienst meebeleven via www.kerkomroep.nl of, wanneer je geen internet hebt, via de kerkradio.

Via kerkomroep.nl

De kerkomroep (ook wel kerktelefoon genoemd) maakt het mogelijk om diensten thuis ‘live’ mee te luisteren en te kijken via www.kerkomroep.nl. Een uitzending terug horen of zien kan daar ook.
Liever luisteren via smartphone of tablet? Download dan de app Kerkomroep in de appstore van Android of iOS.

Via kerkradio

De kerkradio is een ontvanger die er voor zorgt dat je, via het antennesignaal van Ziggo, de kerkdiensten van o.a. de Nieuwe Kerk thuis live kunt meemaken. Het maakt niet uit of je voor korte tijd, bijvoorbeeld een paar maand, of langere tijd niet meer in de kerk kunt komen. Iedereen komt in aanmerking voor de kerkradio. Voor de kerkradio gelden ook geen leeftijdsbeperkingen. De kosten voor het gebruik van de kerkradio zijn € 10,00 per maand.  

Heb je belangstelling voor de kerkradio of vragen? Neem dan gerust contact op met Wim Wierenga, telefoon: 050 – 549 05 94, e-mail: wim.wierenga@home.nl