Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, scriba (secretaris), ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen van onze gemeente. De predikanten nemen deel aan de vergaderingen van de kerkenraad. De kerkenraad vergadert 4 keer per jaar.

Kleine kerkenraad

De vergaderingen worden voorbereid door de kleine kerkenraad. Deze bestaat uit Klaas van der Lingen (voorzitter), Nienke Verheij (scriba), Evert Jan Veldman en Tirtsa Liefting (predikanten), Gerda Klooster (ouderling), Alef Rutgers en Lida Duzink (diakenen) en Albert Joosse (ouderling communicatie).