Kerkenraad

De leiding van de Nieuwe Kerk ligt bij de Kerkenraad: een groep van ongeveer vijftien ouderlingen en diakenen. Hieronder stellen zij zich voor.

> Tik hier om te springen naar de rollen binnen de Kerkenraad en de structuur ervan

Leden

Ik ben Frank Bandringa. In het dagelijks leven werk ik als debiteurenmedewerker bij de KPN. Als ik de Nieuwe Kerk binnenkom word ik blij omdat het zo’n mooi gebouw is om te verblijven. Als ik aan de mensen van de Nieuwe Kerk denk voel ik me er thuis. Het geeft een vertrouwd gevoel de bekende gezichten te zien. Als Nieuwe Kerk in Stad willen we de uitstraling hebben van een welkome plek waar mensen zich prettig voelen om geïnspireerd te worden, en een plek te zijn die ontmoeting mogelijk maakt.  In de Nieuwe Kerk ben ik lid van de filmploeg en ben ik diaken. Beide doe ik met plezier. Heb je vragen of een tip over de diaconie dan kun je mailen naar diaconie@nieuwekerk.org. Wil je mij wat vragen kun je me mailen op fjbandringa1988@gmail.com.

Ik ben Alexander Brands. In het dagelijks leven werk ik als accountant voor MKB-bedrijven bij KroeseWevers.

Als ik de Nieuwe Kerk binnenkom word ik blij omdat de plek me een bepaalde rust en vertrouwen geeft. Als ik aan de mensen van de Nieuwe Kerk denk zou ik het leuk vinden om weer eens samen koffie te drinken. Als Nieuwe Kerk in Stad willen we zinvol en waardevol zijn voor de samenleving; niet alleen voor onszelf, maar voor de mensen die het nodig hebben.

Mijn rol in de Nieuwe Kerk is penningmeester van het wijkwerk, kerkrentmeester en koster. Daarnaast ben ik penningmeester van het College van Kerkrentmeesters van de hele PGG en zo betrokken bij de hele protestantse kerk in de stad Groningen. Ik heb onder andere meegedacht en geschreven aan het huidige beleidskader. Heb je vragen voor me, dan kun je me bereiken via alexander_brands@yahoo.com.

Evert Brink

Ik ben Evert Brink, theoloog en opgeleid bij de RuG als geestelijk verzorger. Hier en daar heb ik ook een preekbeurt. Ik vind het altijd weer boeiend om te luisteren naar de verhalen van verschillende mensen.

Dat geldt ook voor de Nieuwe Kerk: het gebouw vind ik indrukwekkend en getuigt van gelovigen die ons voorgingen. Ik vind het belangrijk dat het nog steeds een plek is om God en elkaar te ontmoeten. Muziek en woorden uit de Bijbel helpen mij daarbij.

In de Nieuwe Kerkgemeenschap ben ik ouderling, lid van de wijkkerkenraad en van de Algemene Kerkenraad. Mocht je vragen hebben dan kun je mij bereiken via evertw.brink1967@gmail.com.

Ik ben Karina Davidse. In het dagelijks leven werk ik als leerkracht op een basisschool. Mijn werk is eigenlijk mijn hobby. Daarnaast pas ik graag op mijn kleinkinderen. Als ik de Nieuwe Kerk binnenkom word ik blij omdat er kinderen zijn. Wanneer ik aan de mensen van de Nieuwe Kerk denk, voel ik me verbonden, omdat ik me er al heel snel thuis voelde door de betrokkenheid en warmte vanuit de gemeente. Als Nieuwe Kerk in Stad willen we een open huis/deur zijn voor allen die er binnen lopen. Mijn rol in de Nieuwe Kerk is kinderdienstleider en ouderling. Heb je vragen over de kinderdienst of het bezoekerswerk voor ouderen, dan kun je me bereiken via karinadavidse@gmail.com

Mijn naam is Harma van Gerwen. Ik woon in Zuidwolde en bezoek met veel plezier de Nieuwe Kerk in Groningen. Je kunt er zijn wie je ook  bent, maakt niet uit. Ik voel me er thuis in ontmoeting met God en de mensen. Ik ben sinds 2 jaar weer ouderling en doe nog enkele andere klussen. Voel je welkom!

Mijn naam is Frieda Jager. Ik woon in de Oranjewijk. Als ik de Nieuwe Kerk binnenkom dan laat ik eerst de geur van de vertrouwde kerk op mij inwerken. Tegelijkertijd ontmoet ik veel mensen die ik ken. Hier word ik blij van. Blij dat ik samen met al die mensen naar de kerk kan gaan. En dat je even kunt horen hoe het met de ander gaat. Als Nieuwe Kerk willen we openstaan voor iedereen. Je mag zijn wie je bent.

Mijn rol in de Nieuwe Kerk is divers. Ik ben pastoraal werker en pastoraal ouderling. Als pastoraal werker ondersteun ik de predikanten, met name in het ouderenpastoraat. Als ouderling werk ik samen met de andere pastoraal ouderlingen in de zorg voor de gemeente als geheel. Op zondag kun je ouderling van dienst zijn. Ook bij een uitvaart kun je gevraagd worden als ouderling. Als pastoraal ouderling maak ik ook deel uit van de kerkenraad.

Er is best veel te doen binnen de kerk. Als je zin hebt om een taak binnen de kerk te vervullen dan kun je je bijvoorbeeld aanmelden bij een van de ouderlingen om bezoekmedewerker te worden. Lijkt het je mooi om ouderling te zijn dan kun je dit bespreekbaar maken met een van de predikanten of met iemand van de kerkenraad. Denk er maar eens over na. Het is niet alledaags. Het is interessant en zinvol. Wil je meer informatie dan kun je mij of een van de andere ouderlingen mailen. Mijn mailadres is: frieda.jager@ziggo.nl.

Ik ben Albert Joosse. In het dagelijks leven houd ik me als docent en onderzoeker bezig met het wereldbeeld en de denkwijzen van de oude Grieken.

Als ik de Nieuwe Kerk binnenkom word ik blij omdat die er al eerder was dan ik. Het is een ruimte waarin de verwachtingen van alledag even geen rol spelen. De muziek of een raak woord van de predikant geeft me een ander perspectief.

Mijn rol in de Nieuwe Kerk is het verzorgen en begeleiden van de communicatie, met mensen in de kerk en in Stad. Daar hoort bijvoorbeeld het onderhouden van deze website bij. Heb je vragen over de communicatie van(uit) de Nieuwe Kerk of weet je van dingen die anderen in de Nieuwe Kerk ook zouden willen weten, mail mij dan via a.joosse@nieuwekerk.org.

Ik ben Gerda Klooster. In het dagelijks leven werk ik als bestuurssecretaris voor de Groninger Apotheken Vereniging en de Apothekers Coöperatie Groningen U.A. Vanuit die rol mag ik meedenken in allerlei zorgvraagstukken en ondersteunen bij de organisatie van betere en duurzame (apotheek)zorg. Ik ben daarnaast ook actief als oppas voor mijn vier kleinkinderen.

Als ik de Nieuwe Kerk binnenkom voelt dat een beetje als thuis. Het is vertrouwd en ik zie bekende gezichten. Ik vind het heerlijk om met het orgel en mensen om me heen samen te zingen tijdens de vieringen. Als Nieuwe Kerk in Groningen mag het samenzang wat mij betreft een nog grotere plek gaan innemen in de toekomst.

Mijn rol in de Nieuwe Kerk is pastoraal ouderling. Vanuit die rol mag ik samen met andere ouderlingen en contactpersonen het wijkwerk verzorgen. Ook neem ik deel aan de vergaderingen van de kerkenraad en mag meebeslissen en adviseren over allerlei zaken die onze kerkgemeenschap betreffen. Heb je vragen over het wijkwerk, zijn er zorgen die je met iemand van de kerk wilt delen of wil je gewoon graag contact met een ouderling of contactpersoon? Laat het dan weten. Je kunt mij bereiken onder gerda.klooster.nk@gmail.com.

Ik ben Klaas van der Lingen. In het dagelijks leven werk ik als psychiater. Ik geef psychotherapie in eigen praktijk. Daarnaast werk ik bij Lentis. Ik ben daar actief in de opleiding van artsen-in-opleiding tot psychiater. Ik ben ook veel bezig met beoordelingen of mensen verplichte psychiatrische zorg moeten krijgen.

Als ik de Nieuwe Kerk binnenkom word ik blij omdat het als een extra verwelkomend thuis voelt. Ik ontmoet er mensen, mag meewerken aan het voortbestaan van de gemeenschap en kan er luisteren, ervaren en overdenken zonder dat ik daar ter plekke meteen wat mee moet, maar kan me erdoor laten inspireren.

Mijn rol in de Nieuwe Kerk is die van ouderling-kerkrentmeester en voorzitter van de wijkkerkenraad. Ik ben vooral gericht op organisatorische aspecten van de gemeente, zowel in de Nieuwe Kerk als kijkend naar het voortbestaan van de kerk in Stad. Heb je vragen over ontwikkelingen die onze gemeente doormaakt dan kun je me bereiken via de scriba. Ik reageer zeker, maar vanwege mijn werkzaamheden deel ik mijn privégegevens niet.

Verder zijn lid van de kerkenraad van de Nieuwe Kerk:

  • Rita Berghuis (scriba); mail: scriba@nieuwekerk.org
  • Jehudi Esenkbrink (voorzitter diaconie)
  • Erwin Landman (diaken)
  • Jonneke Oskam (jeugdouderling)
  • Alef Rutgers (diaken)
  • Elsbeth Vonkeman (diaken)

We hebben een aantal ouderlingen voor de eredienst: zij leiden bij toerbeurt met de pastorale en andere ouderlingen de erediensten. Dit zijn Marijke Bootsma, Grietinus Mollema, Gretha Klaver, Gerda Klooster (zie boven) en Josha Veger.

Rollen

Binnen de kerkenraad zijn er heel verschillende taken. Sommigen bezoeken en bemoedigen mensen in de gemeente en daarbuiten. Anderen bedenken manieren waarop we elkaar en Stad tot hulp kunnen zijn. De een heeft een rol in de zondagse liturgie. De ander verzet achter de schermen veel werk.

Er zijn diakenen. De diaconie wil de gemeente activeren om met hart en hand Gods liefde uit te delen. Er zijn pastorale ouderlingen, die het gesprek met de mensen zoeken. Er zijn ouderlingen met een bijzondere opdracht, zoals jeugdwerk, dovenpastoraat, communicatie of ouderlingen voor de eredienst. Er zijn ouderling-kerkrentmeesters, die de financiële en contractuele kanten van het kerkelijk leven in goede banen leiden. De kerkenraad heeft een voorzitter (praeses) en een secretaris (scriba).

We werken eraan om taken flexibel te kunnen oppakken. Wie meedoet krijgt niet per se een heel drukke agenda. We houden ook rekening met ieders sterktes en karakters. We hebben bijvoorbeeld een aantal ouderlingen voor de eredienst: zij hebben geen vergadertaken maar leiden alleen diensten.

Structuur

De kerkenraad komt als geheel vier keer per jaar bij elkaar. Zo’n vergadering van de zogenoemde Grote Kerkenraad draait vaak rond een groot thema dat binnen de Nieuwe Kerk speelt. We proberen dan met elkaar een richting en nieuwe ideeën te vinden. Je kunt nalezen wat we tijdens die vergaderingen bespreken in korte verslagjes op deze site en in het tweewekelijkse Kerk in Stad.

Bovendien is er eens per maand een vergadering van de zogenoemde Kleine Kerkenraad. Deze groep coördineert het reilen en zeilen van de verschillende commissies en groepen in de Nieuwe Kerk. Ook de meer alledaagse beslissingen worden tijdens deze vergaderingen genomen. De Kleine Kerkenraad bestaat uit Klaas van der Lingen (voorzitter), Rita Berghuis-Ensing (scriba), Alef Rutgers (diaken), Karina Davidse (ouderling) en Albert Joosse (ouderling communicatie).

De predikanten schuiven in principe bij alle vergaderingen aan.