Lid worden

Wilt u worden ingeschreven in onze gemeente en bent u nog geen PKN lid, dan moet u de volgende gegevens doorgeven (mailen of telefonisch) aan het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Groningen:

  • Voornamen
  • Achternaam
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adres
  • Woonplaats
  • Wijkgemeente van voorkeur: de wijkgemeente Nieuwe Kerk
  • Eventueel doop en belijdenisdatum

Wanneer de inschrijving is verwerkt ontvangt u een bevestiging.
Ook krijgt u na plm. 1 maand een Aktie Kerkbalansformulier toegezonden en een informatiefolder.

Ik ben nieuw

Ben je nieuw in onze gemeente of wil je lid worden? Dan heb je vast veel vragen.

Neem daarvoor gerust contact op met onze scriba. Deze is bereikbaar via scriba@nieuwekerk.org.