Hulpkosters

Hulpkosters zorgen dat op zondag de kerkdeuren op tijd open staan, doen de verwarming en de lichten aan, zetten alles klaar voor de dienst en zorgen voor koffie voor en na de dienst. Tijdens de dienst laten ze laatkomers binnen, staan ze stand-by voor de mensen van het geluid en halen ze de kinderen uit de kinderdienst. Na de dienst sluiten ze alles af.

Contactpersoon

Heb je belangstelling voor deze functie of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Alexander Brands, e-mail a.brands@nieuwekerk.org.