Festival van de Geest

Het Festival van de Geest vindt plaats van donderdagavond 8 september t/m zondagmiddag 11 september.

Het thema is ‘Kom verder..’ Enerzijds is dat een uitnodiging om binnen te komen, een teken dat je welkom bent. Anderzijds is het ook een uitdaging om te groeien, om verder te komen, zowel individueel als gezamenlijk. Groeien doe je aan elkaar als gastheer/gastvrouw en als gast.

Op donderdagavond opent burgemeester Peter den Oudsten het festival. De opvang van vluchtelingen staat deze avond centraal. In het najaar openen in Groningen twee AZC’s. Nu is er nog de noodopvang aan de van Swietenlaan. Wat doet de opvang met de vluchtelingen? Wat doet de opvang met de samenleving, en dus met ons? Oud-minister Jan Pronk laat zijn licht over dit soort vragen schijnen. De theatergroep ‘Een zaal vol verhaal’ speelt de inbreng van Jan Pronk terug naar het publiek. Een aantal prominente Groningers, die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen, worden uitgenodigd om hun bijdrage te leveren.

Op vrijdagmiddag word je individueel in de gelegenheid gesteld om een ‘labyrinth’ te lopen over het Nieuwe Kerkhof, met de weg naar binnen en de weg naar buiten: een soort meditatieve wandeling waarin je eerst op zoek gaat naar de kern van je leven (de weg naar binnen) en je vervolgens nadenkt over hoe je die kern kunt leven in de buitenwereld en met anderen (de weg naar buiten). De stadsdichter van Groningen helpt je om er woord aan te geven. Vervolgens is er de gelegenheid om het stiltemoment in de kerk (omlijst door muziek) bij te wonen en daarna brood en soep te eten.

Op vrijdagavond is er een programma met muziek, waarin de ervaring van vluchtelingschap zit en daarnaast een afwisseling van korte verhalen over thuiskomen, heimwee, gemis en verlangen, met muziek.

Zaterdag overdag staat in het teken van Open Monumentendag met de kunstmarkt op het Nieuwe Kerkhof, de openstelling van de kerk, diverse optredens in en rond de kerk (muziek en theater) en aandacht voor kinderen. Aansluiten de buurtmaaltijd (bij mooi weer buiten), verzorgd door catering uit de Hortusbuurt. Zaterdagavond wordt Klezmermuziek gemaakt.

Zondagmorgen: een dienst bij het thema van het festival (‘Kom verder..’) Zondagmiddag: een lezing over schuilkerken, gevolgd door een stadswandeling langs de schuilkerken in Groningen.

De initiatiefgroep bestaat uit: Julia Swierstra (Hortusbuurt), Harmke Eisen (Hortusbuurt), Stieneke van Heerikhuizen (Hortusbuurt), Yvonne de Grijs (Hortusbuurt), Tjitske Bouma (Hortusbuurt), Marijke Bootsma (Nieuwe Kerk) en Evert Jan Veldman (Nieuwe Kerk)