Buiten de Paaltjes

‘Buiten de Paaltjes’ is een gespreksgroep van gelovige ongelovigen en van ongelovige gelovigen. De gesprekken gaan buiten de paaltjes van gevestigde kerkelijke tradities en vanzelfsprekende geloofswaarheden. De een heeft niets met de kerk, maar is nieuwsgierig naar wat gelovigen bezig houdt. De ander is uit de kerk weg gegroeid, maar mist de inspiratie van vroeger. Voor weer een ander is de kerk zo veel groter dan het ledenbestand, het gebouw en het eigen aanbod van activiteiten. De gesprekken vinden eens in de zes weken plaats bij een van de deelnemers thuis.

Voor meer informatie: Evert Jan Veldman (e.j.veldman@nieuwekerk.org)