Was ik maar een van hen

Vandaag een fragment uit de verhalen over Bileam, de waarzegger (Numeri 22 – 24) Balak, de koning van Moab, huurt Bileam in om het volk Israël te vervloeken. Een soort laatste redmiddel om het volk te stoppen dat onderweg is naar het Beloofde Land. Bileam doet zijn best, maar wordt door de Eeuwige in dienst genomen. Hij zegent het volk in plaats van het te vervloeken. En hij zegt met zoveel woorden: ‘Was ik maar een van hen!’.

De lezing uit het Eerste Testament is Numeri 23: 1 – 12. De evangelielezing is volgens het rooster Lucas 10: 1 – 20. Het orgel wordt bespeeld door Jelte Hulzebos. Voorganger is ds. Tiemo Meijlink

Locatie: Nieuwe Kerk