De diakonie van de Nieuwe Kerk

De jaarwisseling biedt ons de kans om niet alleen terug te blikken op het afgelopen jaar, maar ook om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. In het afgelopen jaar heeft de diakonie het buitenlandproject Victory Hope beëindigd.  De reden hiervan is gelegen in het feit dat het bestuur van Stichting Victory Hope Nederland heeft  […]

Lees meer

Preek van de Kerstochtend

Gemeente van Onze Lieve Heer, Eerlijk gezegd baalde ik een beetje dat Johannes 1 vandaag op het leesrooster staat. Toen Evert Jan me vroeg om de kerstpreek te doen, dacht ik, oh leuk, dan mag ik preken over het Kerstverhaal. Maar niets is minder waar. Van oudsher wordt het Kerstverhaal tijdens de nachtdienst gelezen en […]

Lees meer

Kinderkerstnacht 2016!

Stadjers weten de weg naar de Kinderkerstnacht in de Nieuwe Kerk goed te vinden. Ook dit jaar trokken beide voorstellingen erg veel publiek. Vrijwilligers vanuit de kerkelijke gemeente en de Hortusbuurt/Ebbingekwartier geven invulling aan het door ds. Evert Jan Veldman geschreven kerstverhaal. Jantine Zuur verzorgde op prima wijze de regie en Alexander Brands krijgt ook […]

Lees meer

Preek van de Kerstnacht

‘Wees niet bang…’ (Lucas 2, 10) I Niet vluchten! Ook niet in de afweer! Niet bang zijn! Dat is het eerste dat de engel tegen de herders zegt. Herders zijn overigens niet gemaakt om te vluchten. Ze staan hun mannetje bij een nachtelijke roofoverval of tegenover leeuwen of beren. Nachtvolk is het. Maar dit? Mijn […]

Lees meer