Preek van de Hemelvaartsdag – 25 mei ’17

2 Koningen 2: 1 – 15
Handelingen 1: 1 – 11
Matteüs 28, 16 – 20 

Tien tegen één dat u bij die twee mannen uit Handelingen aan engelen denkt. Want engelen zijn bij uitstek geschikt als verbindingsofficieren tussen hemel en aarde. Ook als we niet helemaal goed raad weten met de Hemelvaart van Jezus en wat we ons daarbij voor moet stellen, dan helpt het ons dat er engelen in het spel zijn. Engelen verwijzen naar een werkelijkheid die ons boven de pet gaat. Van die doorzichtige wezens. Dus mag het vaag blijven, toch?

Maar Lucas heeft het niet over twee engelen. Hij spreekt van twee mannen. En hij kent het woord engel toch echt wel. Hij spreekt niet voor het eerst over twee mannen. Op de Paasmorgen verschenen ook al twee mannen ten tonele. Weet u het nog? “Waarom zoekt u de levende onder de doden?” (Lucas 24: 6) En bij zijn verhaal van de verheerlijking van Jezus op de berg is het al niet anders. Lucas vertelt dat twee mannen met Jezus spraken: “het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren.” (Lucas 9: 30 – 31)

Telkens als bij Lucas die twee mannen verschijnen, worden de leerlingen uit het bijzondere gebeuren terug verwezen naar het alledaagse leven. Ze worden niet in een wolk van vaagheid getrokken. Nee, het alledaagse licht op. Van de religieuze topervaring op de berg moesten ze weer afdalen naar de laagvlakte, waar het leven schuurt. Van het open graf in het vroege morgenlicht dat een hemelse luister verraadt, moesten de vrouwen terug naar de andere leerlingen die hen betichtten van kletspraat. En vandaag is het niet anders: de leerlingen dalen af van de olijfberg en keren terug naar Jeruzalem.

Zou Lucas met die twee mannen niet in alle gevallen Mozes en Elia bedoelen? De twee, die staan voor de Thora en de Profeten – voor wat wij zijn gaan noemen: het Oude Testament? De twee waarvan Israël belijdt dat hun graf nooit is gevonden. Ze zijn niet van voorbij. Ze spreken tot op vandaag een pittig woordje mee, ook in de kerk. We hoorden Elisa roepen bij de hemelvaart van Elia: “Vader, vader! Strijdwagen en paarden van Israël!” (2 Kon. 2: 12). Wat de vader van de profetie met het wapentuig van toen te maken heeft, is ons niet direct helder. Dat gaat ook moeilijk in een wereld waar de president van de VS en de koning van Saoedi Arabië zojuist de grootste wapendeal van de geschiedenis hebben gesloten en geloof voor ons juist iets is om aan die realiteit te kunnen ontsnappen. Het zijn twee dingen.

Maar niet voor wie leeft met de Thora en de Profeten. Want die weet dat je de nieuwe wereld waarop gerechtigheid woont niet wint met de overmacht van wapens en paarden. Het profetisch woord, dat is het wapen dat het oordeel zal vellen over de machten van deze wereld. Niet de militaire macht. Elisa voelt zich ontwapend zonder de nabijheid van Elia. Vandaar de schreeuw: “Vader, vader! Strijdwagen en paarden van Israël!”

En de kerk heeft dat besef nodig. Ze moet steeds herinnerd worden aan de profetie. Ze zou zo maar met het hoofd in de wolken kunnen gaan lopen en haar rust zoeken met het hart in de hemel. Qua marketing misschien niet eens zo’n slecht idee. Ze zou het daarmee vast beter doen dan met het vasthouden aan oude vormen en gedachten. Want de belangstelling voor wat zo heerlijk vaag genoemd wordt ‘gene zijde’, is groot. Onlangs waren hier drie boeddhistische monniken. Ze oefenden het publiek in Mindfulness, in het hier en nu de ontspanning vinden. Een van hen zei: ‘Onthoud dat de mooiste lotusbloem uit de modder bloeit.’ En toch kon ik me niet aan de indruk onttrekken dat het publiek het liefst ergens anders wilde zijn. Een beetje in de wolken. Een beetje in de hemel. Weg van de wereld waarin je zo makkelijk vastdraait.

Is het evangelie van vandaag dan niet dat Jezus in de hemel is opgenomen? Jazeker, dat is het. Alleen is de hemel niet de plek waarheen je kunt ontsnappen aan de aarde. De hemel is er om open te gaan naar de aarde toe. De hemel stort haar hart uit. Nog tien dagen. Dan is het Pinksteren! Hemelvaart is voor alles de 40e Paasdag. Het verhaal dat Jezus belichaamt, de nieuwe verhoudingen die hij heeft geschapen met vergeving van zondaren en nieuwe waardigheid voor het ellendig volk, het kan niet meer stuk. God heeft het voor eeuwig geborgd. Dat vieren we vandaag. Maar dat is geen boodschap om je blind op te staren. Het is een boodschap waarmee je leven mag en waaruit je leven mag.

En elke keer wanneer je jezelf openhaalt aan het alledaagse leven, omdat je ziet hoe er met de waardigheid van mensen wordt omgesprongen en hoe hard het oordeel van de een over een ander kan zijn, voel je de spanning met het koningschap van Christus. Is het wel waar? We wachten met smart op de komst van de Trooster, op de uitstorting van Gods heilige Geest. Ze zal ons helpen trouw te zijn aan het alledaagse. Om er de liefde van Christus te leven en te vieren.  Amen

Dankgebed en voorbeden

Wij danken U dat U hem hebt bevestigd,

Jezus Christus, onze Heer.

Nooit meer zal de hemel een onneembaar fort zijn

nu hij bij U is – Hij in U en U in hem.

Alle liefde komt van boven,

zij houdt ons vast als wij het niet meer weten.

 

Wij bidden voor de wereld

vol mensen die zich schrap zetten om staande te blijven

en ondertussen elkaar onder de voet lopen.

Geef ons nieuwe ogen en een kloppend hart

Tot U bidden wij:

“God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja ”

 

Wij bidden voor de kinderen en hun ouders in Manchester,

geraakt in wat zo kostbaar is:

de onbevangenheid, de levensvreugde.

Laat de angst en de dood het niet winnen

van de liefde en het samen leven.

Tot U bidden wij:

“God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja ”

 

En wij bidden voor de kerk die denkt: Wie zijn we nog? –

die juicht met de rem er op.

Waar is meer ongeloof te vinden dan in de kerk?

Bang om af te gaan voor het oog van de wereld.

Bang om te falen voor u, God.

Zo verkrampt. Zo zonder uitstraling.

Adem in ons en maak ons uw getuigen.

Tot U bidden wij:

“God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja ”

 

En voor ieder van ons persoonlijk bidden wij

Hoor mij roepen: “Kom mijn ongeloof te hulp.”

Tot U bidden wij:

“God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja ”

………………………………………

Onze Vader

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.