Vieringen in de Nieuwe Kerk

Kom verder…
Zondag 11 September 2016, 09:30
“Kom verder…” is het uitnodigende thema van het Festival van de Geest 2016. Het is ook het thema van deze kerkdienst. Gastvrijheid brengt niet alleen de gast verder, maar ook de gastheer/vrouw. Dit thema is tijdens het festival uitgewerkt op alle niveaus: sociaal, maatschappelijk en individueel. ‘Kom verder,’ zegt Jezus, ‘en neem deel aan het feest van mijn Vader dat hij voor jullie van meet af aan heeft georganiseerd.’ (Matteüs 25: 34)
We lezen Leviticus 19: 33 – 34, Jesaja 16: 1 – 5 en Matteüs 25: 34 – 40. Het orgel wordt bespeeld door Stef Tuinstra. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman
Locatie : Nieuwe Kerk

Ionaviering
Zondag 11 September 2016, 17:00
De eerste Ionaviering van een nieuw seizoen. De viering ademt de sfeer van Iona, dat kleine eiland voor de westkust van Schotland, met zijn oude Keltische wortels, met melodieën en liederen die daar zijn geboren en met de eenvoud en de stilte die je daar kunt ervaren. Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij van Iona is een gebedsdienst voor heelwording. Wij volgen deze liturgie.

Het thema is deze keer: ‘Niet in mijn achtertuin!’ Geen windmolens en ook geen vluchtelingen. Welk antwoord geeft de spiritualiteit van Iona hierop? Frieda Jager en Clara de Graaf van de Ionagroep Groningen zijn de voorgangers.
Locatie : Doopsgezinde Kerk (Oude Boteringestraat 33)

Deel je leven!
Zondag 18 september 2016, 9:30u
Deel je leven! is het thema van de startzondag (18 september) waarmee we als gemeenteleden van De Bron, de Nieuwe Kerk en De Fontein de gezamenlijke start van een nieuw kerkelijk seizoen inluiden. We hebben dan al een week achter de rug met allerlei mogelijkheden tot ontmoeting.
Wat betekent het om deelgenoot te zijn van elkaars leven? Het leesrooster reikt ons voor de herfsttijd de verhalen over Jacob en Jozef aan. Deze zondag beginnen we met Genesis 25: 19-34, het geboorteverhaal van Jacob en Ezau. Twee broers, die hun oorsprong delen en in de toekomst blijvend met elkaar verbonden zullen zijn, hoezeer hun wegen ook verschillen. De Bijbel vertelt ons dit verhaal vanuit het perspectief van Jacob en het volk Israel. Tweeling broer zijn en een tweelingbroer hebben – dat bepaalt diens hele bestaan.
Voorganger is ds. Marga Baas. Het orgel wordt bespeeld door Stef Tuinstra. Medewerking wordt verleend door de Cantorij van de Nieuwe Kerk o.l.v. Jelte Hulzebos. (Zie verder het programma van de startweek).
Locatie : Nieuwe Kerk

Choral Evensong
Zondag 18 september 2016, 17:00u
De eerste Choral Evensong in een nieuw seizoen! Een gezongen avondgebed in de Engelse liturgische traditie. Het koor Choral Voices o.l.v. Daniël Rouwkema draagt de viering. Het neemt de gemeente mee in de schoonheid van de koorzang en in de verstilling van de liturgie. De gemeente zingt de hymnen. Het orgel wordt bespeeld door Mattijs de Vreugd. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman
Introït: “Hear my prayer” – Henry Purcell
Psalm 130 en 131
Preces en Responses: “Nardone Amor Vincit Omnia” – Howe
Magnificat en Nunc Dimittis – Daniël Rouwkema
Anthem: The key van Anthony Piccola
Hymn: “God is love” en “Abide with me”
Locatie : Nieuwe Kerk

Recente overwegingen
Archief