Zomervieringen – alvast gefeliciteerd!

Op zondag 17 juli is de eerste van zes zomerdiensten, die we gemeenschappelijk vieren met De Fontein en met De Bron. Onder de titel ‘Alvast gefeliciteerd!’ staan de zaligsprekingen centraal (Matteüs 5: 1 – 10). Een voorbereidingsgroep uit de drie wijkgemeentes is hard aan het werk om vorm en inhoud te geven aan deze zes diensten.

De Bron kent een lange traditie van lekendiensten tijdens de zomer. De Fontein en de Nieuwe Kerk houden de diensten gezamenlijk: 17, 24 en 31 juli in De Fontein, 7, 14 en 21 augustus in de nieuwe Kerk. Omdat het thema en de lezingen overeenkomen, is het een mooie gelegenheid om ook eens een uitstap te maken naar de lekendiensten in De Bron.

De serie diensten loopt parallel aan de gezamenlijke diensten van de Evangelisch Lutherse Gemeente, de Doopsgezinde kerk, de Remonstrantse kerk, de Evangelische Broedergemeente en de Anglicanen rond het zelfde thema. Ook het zomerprogramma van de binnenstadskerken met doordeweekse bijeenkomsten op dinsdagmorgen heeft het zelfde thema. Daarvoor is ook iedereen van harte uitgenodigd. Het programma volgt binnenkort.