Week van Gebed start in de Nieuwe Kerk

Op zondag 20 januari is in de Nieuwe Kerk om 10.00 uur de aftrap van de Gebedsweek met een feestelijke viering. De voorbereiding is in handen van de Doopsgezinden en Remonstranten en iedereen is uitgenodigd. Het materiaal is aangereikt vanuit Indonesië, een land waar samenleven in verscheidenheid, recht en rechtvaardige verhoudingen een uitdaging zijn. In onze viering willen we de nadruk leggen op het gezamenlijke gebed. Vanuit alle kerken die in de viering participeren wordt een vertegenwoordiger uitgenodigd om samen de voorbeden gestalte te geven. Ieder brengt een intentie in die recht doen aan een zorg, een nood of wens binnen of vanuit de eigen geloofsgemeenschap dichtbij of verder weg. Zo delen we over grenzen heen elkaars gebed en vieren we een eenheid die naar wij hopen komende is. U bent allen van hare uitgenodigd!

Recht voor ogen

Onrecht: soms kijken we er liever van weg. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als gelovigen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid van 20 t/m 27 januari 2019 het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed onze blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht.De onderwerpen voor de gebedsweek van 2019 zijn aangereikt door christenen uit Indonesië. Zij zien een toename van onrecht en corruptie in hun land. Dit onrecht gaat gepaard met exclusiviteit en verdeeldheid. Tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid in 2019 bidden we daarom juist voor recht en gerechtigheid. Meer over de Week van Gebed en gebedsmaterialen vind je op www.weekvangebed.nl.

Gebedsbijeenkomst in onze kerk op dinsdag 22 januari

De viering die in dit blad is aangekondigd is het begin van een week van gebed, waarbij op elke avond in verschillende kerken een bijeenkomst wordt georganiseerd. Dit gebeurt al langer met en in kerken die met elkaar verbonden zijn in het evangelisch contact. Ook al enige tijd is er een grote mate van samenwerking tussen de kerken die zich verbonden weten in de Raad van Kerken en deze kerken van het Evangelisch Contact Groningen. Met elkaar zijn dat vrijwel alle kerken in Groningen, hoe verschillend soms ook. Ook al langer zijn er gebedsbijeenkomsten in de week van gebed waaraan ook kerken van de RvK meededen. Met ingang van dit jaar is er op initiatief van de zogenaamde ‘Bruggroep’ ,die de samenwerking op velerlei gebied van de beide organisaties organiseert, een echt diverse gebedsweek. Een aantal kerken van uiteenlopende signatuur is uitgenodigd op eigen wijze, liefst met wat jongeren ook een van de gebedsavonden te organiseren en wij zijn daar één van. Op de 22e januari zal er van 19.30 uur tot 20.45 een meditatieve bijeenkomst zijn in de Mennozaal in het licht van het thema van de week: ‘RECHT voor ogen’ . Er zal wat muziek zijn, de mogelijkheid om licht te ontsteken, en stilte. Zeker stilte… Na afloop is er de gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Wij zijn dus die avond gastheer/vrouw van hopelijk en mogelijk mensen uit allerlei kerken in Groningen. Als je wilt helpen hoor ik, Geert Brusewitz, dat graag! Ook de rest van de week zijn er bijeenkomsten op dezelfde tijd bij anderen. Daar zijn wij allen ook van harte voor uitgenodigd!

Programma:

Zondag 20 “Geloof en recht”  met Rein den Hertog   Jeruzalemkerk W.A. Scholtenstraat 27

Maandag 21 “Oprecht zijn” met Jaap van den Bos   Leger des Heils   Dirk Huizingastraat 17

Dinsdag 22   “Allesomvattende liefde” bij ons  Doopsgezinde kerk Oude Boteringestraat 33

Woensdag 23 KERKENTOCHT(tot 21.30)  vanuit Jeruzalemkerk W.A. Scholtenstraat 27 Proeven aan verschillende gebedstradities Wandeling naar en bezoek aan vier kerken met korte momenten van gebed

Donderdag 24 “Goed nieuws voor de armen” met Evert Jan Veldman Nieuwe Kerk N-Kerkhof 1                                                      

 Vrijdag 25/1  “Zorg goed voor de aarde”    Tiemen Verbree m.m.v. Int. Studentengroep

                                                              HOST/IFES       SKLO en GSp pand Kraneweg 33 

Zaterdag 26/1   “Een groot geloof “ met Ismee Wubs   Helperkerk Waldeck Pyrmontplein 13a

            2018    Kerstavond in Eenrum, kerstmorgen in Groningen

We leven in verontrustende tijden. Op allerlei plekken, dichtbij en veraf, klinken harde stemmen, met verwijt en dreiging. Van incidentjes tot oorlog. Vluchtende mensen, op zoek naar een veilig plekje, maar hoe welkom zijn ze als angst en onzekerheid toeneemt? Het is helder en zichtbaar gemaakt in de afbeelding op onze kerstkaart met een uitnodiging voor onze bijeenkomsten. In de donkerte..: Waar is dat plekje waar het nog licht is, waar het licht door de kieren naar buiten komt? Lukt het ons dat licht dat komende is (advent zie je door licht en duister kieren op de kaart ) te vangen, te koesteren en te delen? Hoe vier je in zulke tijden kerst? Hoe verliezen we niet de moed…

Ik heb er voor gekozen samen met Jose Hallmans om dit jaar in de vieringen gebruik te maken gedachten van Etty Hillesum, een jonge joodse vrouw van nog geen 27 jaar die een dagboek ‘het verstoorde leven’ bij hield van haar laatste moeilijke jaren tijdens de oorlog. Niet om met terugdenken aan deze zwarte bladzijde de duisternis totaal te maken, maar om gevoed te worden door haar zoektocht tussen hoop en wanhoop naar licht in zichzelf, in haar bestaan, in het leven om zich heen, in de loop der dingen. Licht dat je God zou kunnen noemen. Het ervaren van God als een bron van kracht, niet meer als een speelbal meegedreven in een leven dat zo verstoord is, en tijden die zo donker zijn, maar gevoed door wat de bron van leven zelf is. Kerstavond zal anders van karakter zijn dan de kerstmorgen, er worden andere teksten gelezen. Maar iedereen, Groningers of Eenrumers, is in beide vieringen welkom!

                       2018   Oecumenische Oudejaarsviering

Rond Oud en Nieuw zijn er verschillende tradities. Sommigen staan er niet bij stil in de kerk omdat deze dagen in strikte zin niet in de kerkelijke kalender van Kerst tot Pasen passen. Sommigen vieren het Nieuwe jaar met een toost op het nieuwe jaar in de kerk op Nieuwjaarsdag. Maar bij ons is er nog die oude gewoonte om het jaar niet alleen  met knallen en champagne af te sluiten, maar ook met woorden van bezinning en met verstilling in onze Vermaning. Met een zekere weemoed net als met een aanwezig verlangen maken we de balans op, in gebed en overdenking, met stilte en muziek. Dit jaar net als de afgelopen jaren bent u van harte uitgenodigd om om 17.00 uur het jaar samen af te sluiten. Zo is een ieder ook weer thuis voordat de straat overgenomen wordt. Net als andere jaren zijn voor deze viering ook onze broeders en zusters van de zogenaamde ‘Kleine Oecumene’ uitgenodigd. Na afloop is er de mogelijkheid een glas warme wijn te heffen of het komende jaar.

Weest welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.