Skip to main content

Oproep: Predikant (v/m) 0,8 fte.

Wij zoeken een pas, of bijna afgestudeerde predikant (PKN) voor de volgende vacature:

De Nieuwe Kerk Groningen en het Groninger Studentenplatform voor levensbeschouwing (GSp) zoeken voor een periode van 5 jaar een predikant. In hartelijke samenwerking tussen de wijkgemeente van de Nieuwe Kerk en het GSp zoeken wij iemand die zich met name inzet voor de jongeren (jonge gezinnen, studenten, tieners en kinderen) in de wijkgemeente van de Nieuwe Kerk (0,5 fte) en tevens een belangrijke bijdrage levert in het studentenwerk van het GSp (0,3 fte).

De volledige tekst is te vinden op de websites van de Nieuwe Kerk en het GSP (links).

De aan te nemen kandidaat zal in beide functies gecoacht worden door ervaren collega’s met wie in teamverband gewerkt zal worden.

Belangstelling voor deze uitdagende positie om de eerste werkervaring op te doen? Solliciteer dan zo spoedig mogelijk (voor 5 maart) op de manier die hieronder beschreven staat.

Gezocht: Predikant (v/m) 0,8 fte.

Reactietermijn: In eerste instantie tot en met zondag 4 maart. Vanaf maandag 5 maart begint de beroepingscommissie met de selectie. Reageren blijft in principe mogelijk zolang de vacature nog niet is vervuld.  Reageren kan door een mail met motivatiebrief en CV te sturen naar beroepingscommissie@nieuwekerk.org

Bij vragen: beroepingscommissie@nieuwekerk.org

 Mail ook wanneer telefonisch contact gewenst. Wij nemen dan contact op.

De Nieuwe Kerk Groningen en het Groninger Studentenplatform voor levensbeschouwing (GSp) zoeken voor een periode van 5 jaar een predikant. Sinds enige jaren is er een hartelijke samenwerking tussen de wijkgemeente van de Nieuwe Kerk en het GSp. Met elkaar zoeken wij nu naar een predikant die zich met name inzet voor de jongeren (jonge gezinnen, studenten, tieners en kinderen) in de wijkgemeente van de Nieuwe Kerk (0,5 fte) en tevens een belangrijke bijdrage levert in het studentenwerk van het GSp (0,3 fte).

Nieuwe Kerk Groningen
De Nieuwe Kerk, wijkgemeente binnen de Protestantse Gemeente Groningen, is een brede en open geloofsgemeenschap in het hart van Stad. Iedereen is bij ons welkom en heeft de ruimte om op eigen manier het geloof te beleven. Het evangelie is voor ons een woord dat verrast, schuurt en troost. Het is een levend woord, dat raakt aan wat we zelf meemaken en wat we om ons heen zien gebeuren. Aan de ene kant verbindt het woord ons tot een warme gemeenschap waar iedereen bij mag horen. Aan de andere kant laat dat woord ons nooit rusten, omdat het ons laat voelen hoe scheef verhoudingen zijn, hoeveel van wat we dachten te weten toch weer anders blijkt te zijn, hoeveel er nog te doen valt. Het evangelie is een levend woord waarop iedereen kan aansluiten en waardoor ieder telkens opnieuw wordt uitgedaagd.

Groninger Studentenplatform voor levensbeschouwing (GSp)
Het Groninger Studentenplatform voor levensbeschouwing is de organisatie in Groningen waarin het oecumenische studentenpastoraat is georganiseerd. Studentenpastores uit verschillende kerken werken samen binnen het GSp, onder andere vanuit de PKN, de Doopsgezinde Kerk, de Remonstrantse Gemeente,  de Anglicaanse Kerk (Gracechurch), naast ook rabbijn Tamarah Benima. Samen met studenten worden inloopavonden, lezingen, cursusgroepen en gesprekskringen georganiseerd rond zingeving en geloof. Er worden door het GSp wekelijks Martinidiensten (Schrift en Tafel) gehouden in de Martinikerk te Groningen. Er wordt samengewerkt met uiteenlopende studentenorganisaties in Groningen (o.a. IFES, Dwars, Amnesty studentengroep, Escaping Barcode Life, verschillende studieverenigingen). Met de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en de PThU vestiging Groningen bestaan goede contacten.

Profiel

Wij zoeken iemand met een universitaire opleiding tot gemeentepredikant. Ervaring is geen vereiste. In een predikant zoeken we iemand met een pioniersgeest, iemand die ruimtes ziet voor nieuwe vormen van kerk zijn. Door zelf de ruimtes te zien en te creëren, maar ook door anderen daartoe te inspireren en naar de ideeën van anderen te luisteren.

Studenten en jongeren
Vanuit het GSp is veel aandacht voor studenten en vanuit de Nieuwe Kerk gaat op dit moment veel aandacht naar jonge gezinnen, tieners en kinderen. Daarom zoeken we een predikant die met initiatieven en in manier van spreken kan aansluiten bij de leefwereld van  studenten en jongeren. Zonder dat dit vervreemding betekent voor anderen, in het bijzonder de oudere gemeenteleden in de Nieuwe Kerk. Wij zoeken iemand die creatief is in het zoeken naar mogelijkheden en vormen om vragen rond zingeving en geloof aan de orde te stellen bij studenten. Daarvoor is het nodig dat hij of zij een brede levensbeschouwelijke oriëntatie heeft, met kennis van en visie op eigentijdse vormen van communicatie over zingeving en geloof.

Open blik
Onze oren en ogen staan open voor mensen die door anderen mogelijk aan de zijlijn worden gezet. Daarom zoeken we een predikant die de kracht van mensen ziet, met een open blik naar mensen durft te kijken, bewogen is met de mensen van Stad en van hen wil leren waar het evangelie over gaat.

Communicatief
Het geluid van de Nieuwe Kerk en het GSp mag gehoord worden. We zoeken daarom een predikant die communicatief vaardig is en met overtuiging kan spreken. We denken daarom ook aan iemand die uitstekende vaardigheid heeft in gebruik van sociale media.

Samenwerken
Op verschillende plekken in Stad worden mensen in beweging gezet. Daarom zoeken we naar een predikant die met plezier samenwerkt met verschillende partijen en de juiste partners weet te vinden in een stad vol initiatieven.

Groeien
De mensen die het GSp en de gemeente van de Nieuwe Kerk vormen, hun predikanten en de (studenten)stad Groningen inspireren elkaar. We zoeken dan ook niet een predikant die direct volledig aan het profiel kan voldoen, maar wil groeien in die rol.

Taken

 • De drie basistaken van predikantschap:
  • leren, toerusten (catechese, kringen, cursuswerk)
  • voorgaan in zondagsdiensten
  • dienen (pastoraat, diaconaat, verbinding met Stad en de wereld van het Hoger Onderwijs)
 • Het ontwikkelen van initiatieven in de Nieuwe Kerk voor kinderen, tieners en jonge gezinnen in het bijzonder.
 • Het ontwikkelen van initiatieven voor studenten, zoals het ontwikkelen van een campuspastoraat op Zernike en/of bijzondere aandacht geven aan HBO pastoraat
 • Samen met studenten en ondersteund door collega’s en andere betrokkenen jaarlijks 3 themadiensten in de Martinikerk voorbereiden en uitvoeren.
 • Meedraaien in het programma van de wekelijkse inloopavonden op dinsdag die door het GSp worden georganiseerd.
 • Participeren in het Team van Predikanten van de Protestantse Gemeente Groningen.
 • Regelmatig collegiaal overleg in het pastoresteam en – indien nodig – in het studentenbestuur van het GSp.

De aan te nemen kandidaat zal in beide functies gecoacht worden door ervaren collega’s met wie in teamverband gewerkt zal worden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *