Bevestiging ambtsdragers

In de dienst van 3 december heeft Klaas van Lingen belijdenis van zijn geloof gedaan en mochten we Juliane Dijkman (diaken), Klaas (ouderling kerkrentmeester), Gerda Klooster en Joke Riermersma (beide pastoraal ouderling) als nieuwe ambtsdragers welkom heten in het team van de kerkenraad. Coos Engelsma (jeugd) en Annie van Zanten (kerkrentmeester) werden herbevestigd. Na acht jaar hebben we afscheid genomen van Harma van Gerwen (pastoraal ouderling). Mooi dat al deze mensen zich willen (blijven) inzetten voor onze gemeente!

(vlnr Joke, Klaas, Juliane, Coos, Annie en Gerda)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *