Jaarvergadering Vrienden van de Nieuwe Kerk

De jaarvergadering van de Vrienden is vastgesteld op zaterdag 8 april 2017 en vindt plaats in de kerk. Het bestuurlijke gedeelte begint om 10.00 uur. Daarna is er een korte pauze met koffie en koek. Om 11.00 uur begint het culturele gedeelte, waarin de heer Maarten Robert een lezing houdt over zijn vak van houtsnijder/restaurator van historisch houtsnijwerk. Tevens komt zijn eigen vrije werk aan de orde, naast zaken als opleiding, zijn ontwikkeling als vakman, zijn huidige werkzaamheden. Zwaartepunt van de lezing vormen de restauratie en reconstructie van het Dooptuinhek en de Burgemeestersbank in de Nieuwe Kerk. Al dit moois kan de heer Robert direct illustreren, de toehoorders zitten er immers met de neus bovenop. Details worden duidelijker, problemen die tijdens de restauratie naar voren kwamen, worden inzichtelijk en vanzelfsprekend zal Robert het restauratieproces schetsen.

Deze ‘meester houtsnijder’ voert naar eigen ontwerp én in opdracht beeldhouwwerk uit, maakt lijsten, snijramen en portretten, verzorgt in binnen- en buitenland reconstructies en restauraties. Eind vorig jaar was er een prachtige expositie van hem bij het Kunstlievend Genootschap PICTURA in Groningen. Meer informatie over zijn werk is te vinden op www.robertcarvings.nl

Introducé(e)s van de Vrienden worden van harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen.