Paasviering voor onze oudere gemeenteleden

Pasen 2017, het is weer zover. Van duisternis naar licht, van dood naar leven, van het kruis naar het lege graf. Geen gemakkelijke weg, maar wel reëel.

Wij houden  weer een Paasviering voor onze oudere gemeenteleden. Op woensdag 12 april a.s. in het Nieuwe Kerk Centrum,  Nw. Boteringestraat 1-15.

We beginnen om 15.00 uur, deur open 14.30 uur en eindigen om 17.30 uur .Bij dezen bent U allen van harte uitgenodigd.

U kunt zich aanmelden bij: Martie Bernardus tel. 3181010  of bij Nanna Doornkamp, tel. 3124574.

Graag tot ziens allemaal!