Jezelf terug ontvangen

Zondag 19 juni, 9:30u

De derde zondag van de maand is een gezamenlijke morgendienst van De Fontein, De Bron en de Nieuwe Kerk. In deze dienst worden de gemeenteleden gepresenteerd die de cursus ‘uitvaarten door gemeenteleden’ met succes hebben afgerond. Zij krijgen vandaag de zegen mee.

In de evangelielezing (Lucas 8: 26 – 38)  horen we hoe Jezus zich ontfermt over een man die verblijft buiten de gewone samenleving. Door niemand gekend en naamloos. Jezus vraagt hem naar zijn naam, wie hij is. Want je naam dat ben jezelf in de bijbel. Jezus geeft hem aan zichzelf terug. Zo wordt hij letterlijk en figuurlijk in zijn naaktheid bekleed met Christus, waar Paulus over schrijft in de brief aan de Galaten (Galaten 3: 24 – 29). De lezing uit het Eerste Testament is Psalm 84.

Het orgel wordt bespeeld door Jelte Hulzebos. Voorganger is ds. Alberte van Ess.

Locatie: Nieuwe Kerk