Skip to main content

Geld doneren!

Rekeningnummers:
Om als lid van de Nieuwe Kerk je vaste jaarlijkse bijdrage over te maken:
bankrekeningnummer NL02FVLB0699768748 t.n.v. Protestantse Gemeente te Groningen.

Om het wijkwerk van de Nieuwe Kerk te ondersteunen:
rekeningnummer NL55INGB0002803785 t.n.v. Wijkraad van Kerkrentmeesters

Om het monumentale kerkgebouw open te kunnen houden:
rekeningnummer NL14ABNA0628391722 t.n.v. Vrienden van de Nieuwe Kerk