Diaconie

Diaconaat en pastoraat krijgen gestalte vanuit de gedachte dat God iedereen verwelkomt. Binnen de missionaire activiteiten wordt de bestaansreden en kracht van beide velden samengebracht. Diaconale kenmerken zijn onder andere: helpen van mensen in de knel, dichtbij & veraf en naar elkaar omzien. De pastorale kenmerken zijn onder meer: toepassen van een persoonlijke benadering, door aandacht te hebben voor studenten en scholieren, ouderen, (jonge) ouders, alleenstaanden en ‘thuiszoekers”. Aanwezig en vindbaar zijn vertaalt zich door in een kerk die open is en waar mensen met hun ideeën en (hulp)vragen de aandacht krijgen die nodig is. Dit hoeven en kunnen we als wijkgemeente niet alleen doen. Het lijkt daarom logisch hierbij ook de samenwerking met andere kerkgenootschappen en organisaties te zoeken. De Nieuwe Kerk zal hierbij dan als spin in het web fungeren, door bijv. iemand door te verwijzen naar de Open Hof.

Het gaat binnen de missionaire pijler om ‘aandacht geven aan’. Het is van belang dat hiermee geoefend en geëxperimenteerd wordt. Bij activiteiten wordt, waar mogelijk, het gebouw als ontmoetingsplek gebruikt. Hierbij kan gedacht worden aan het organiseren van kleding- en of vrijmarkten, het bieden van een luisterend oor, klankbord zijn voor inspirerende initiatieven e.d. Bij deze (nieuwe) vormen willen we alle mensen van Groningen bereiken en niet alleen van de wijkgemeente Nieuwe Kerk. Dat betekent dat we zichtbaar zijn in media en stad (en de stad in ons).

De diaconie is bereikbaar via het e-mailadres diaconie@nieuwekerk.org. De diakenen in de kerkenraad zijn:

Lida Duzink (voorzitter)

Jan Haak (penningmeester)

Juliane Dijkman

Anke Geertsema

Erwin Landman

Trudi Sikkema

Tjitsche Douma

Jelle van der Wal (penningmeester centrale diaconie Protestante Gemeente Groningen)

Alef Rutgers (College van Diakenen)

Elsbeth Vonkeman (scriba College van Diakenen)

 

 

Terug naar ‘wie zijn wij’