Collectanten

Collectanten verzorgen het collecteren tijdens de vieringen.

Contactpersoon: Marieke Bouwstra, e-mail rooster@nieuwekerk.org.