Doornse gespreksgroep

GESPREKSGROEP 50+ Het vierde seizoen van de Doornse gespreksgroep is van start gegaan. De groep bestaat uit plm. 15 personen. Eens in de 4 weken, telkens op dinsdagavond wordt een hoofdstuk uit het boekje ‘Doornse Levenskunst’ behandeld. De avonden worden verzorgd door de leden zelf en worden gehouden in het Nieuwe Kerk Centrum aan de […]

Lees meer

Sint Martinus’ Pronkjewailn

Sint Martinus: onze inspiratiebron Elk jaar op 11 november gaan de Groningse kinderen met lampionnen langs de deuren. Ze zingen liedjes om wat lekkers te scoren. Het is een oude traditie, gebaseerd op het verhaal van Sint Martinus, de legerofficier die de helft van zijn warme mantel aan een naakte bedelaar schonk. Hij leeft nog […]

Lees meer

Ubbo Emmiuslezing met Arthur Japin

Ubbo Emmiuslezing: een literair-historisch evenement. Tijdens de eerste editie van de Ubbo Emmius-lezing op woensdag 26 september zal de geschiedenis van mensenhandel, discriminatie en heimwee in het Nederland van de slavernij centraal staan. Nadat de hoofdspreker dit vanuit een (inter)nationaal perspectief heeft besproken zal de co-referent een Gronings licht op deze thematiek laten schijnen. Arthur […]

Lees meer

Cantatediensten in de Nieuwe Kerk

De eerste cantatedienst in het nieuwe seizoen is op zondag 7 oktober 2018. Uitgevoerd wordt de cantate BWV 109 van Johann Sebastian Bach: Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben.   Uitvoerenden zijn het Cantate Consort, barokorkest en solisten o.l.v. Jelte Hulzebos De solisten zijn David van Laar (altus) en Jonatan Alvaredo (tenor).   Bach […]

Lees meer

Hopeloos hoopvol

Als een vervolg op de gesprekskring over het boek ‘Verslaafd aan God’ van Peter Rollins, bieden Peter Buikema en ik dit jaar een gesprekskring aan over het boek ‘Hopeloos hoopvol’ van John D. Caputo. Alle informatie vindt u in het boekje ‘Bezinning & Bezieling 2018 – 2019, uitgegeven door de Groningse Raad van Kerken. Het […]

Lees meer