In memoriam Hiltje Aafke Zijlstra-Rozema

Op Stille Zaterdag, 31 maart, overleed Hiltje Aafke Zijlstra-Rozema op  de leeftijd van 94 jaar. Jarenlang woonde zij aan de Noorderbinnensingel, maar toen haar gezondheid dat niet meer toeliet, verhuisde zij naar de Dilgt in Haren.  Zij was een trouw bezoekster van de zondagse diensten, eerst in de Westerkerk met haar man samen (overleden in […]

Lees meer

Pelgrimage naar Iona

Van 17 maart t/m 25 maart is de pelgrimage naar het eiland Iona voor de Schotse westkust o.l.v. Evert Jan Veldman. In de groep van 22 personen veel gemeenteleden van de Nieuwe Kerk. Waar nodig kan in deze periode, via de pastorale ouderlingen, een beroep gedaan worden op ds. Alberte van Ess en ds. Ynte […]

Lees meer

Bedankt

Lieve mensen van de Nieuwe Kerk en Fontein. Op 14 april van dit jaar is Jelte, mijn lieve man, onze lieve vader en opa,  overleden. Het verdriet is er nog steeds, de leegte en het gemis ook. Maar we willen jullie allemaal heel hartelijk danken voor jullie medeleven en steun in de vorm telefoontjes, bezoekjes, […]

Lees meer